Skip to content

Lle'r ydan ni?

Croeso i bentref Portmeirion

Un o atyniadau ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru. Bydd dros 200,000 o ymwelwyr yn ymweld bob blwyddyn.Visit birdseye view

 Lle perffaith am ddiwrnod allan gyda'r teulu - parcio am ddim, teithiau tywys am ddim, sioe glyweled, bwytai, siopau, gerddi, traethau a trên gwyllt.

O amgylch y pentref mae 70 acer o goedwig ecsotig gyda llwybrau coedwigol a arfordiriol hawdd i'w dilyn.

Ar agor bob dydd o 9.30 y bore tan 7.30 yr hwyr. Heblaw am ddiwrnod y NadoligVisit Portmeirion

Nodwch cwn arwain yn unig a ganieteir yn y Pentref

Edrychwn ymlaen i'ch Croesawu

 

Gyda Car

Os yn defnyddio Sat Nav defnyddiwch LL48 6ER

Trefnydd Teithiau'r AA - teipiwch Portmeirion fel cyrchfan a ar wefan yr AA : Theaa.comO Fanceinion: ewch ar yr M56 (Gorllewin) ar gyfer y A550. Dilyn arwyddion am yr A55 aVisit by car Gogledd Cymru. Dilyn yr A55 cyn belled â Chyffordd Llandundo (mae'n gynt ffordd hyn rwan wedi iddyn nhw orffan y gwaith rhwng Betws a Stiniog). Ewch drwy Flaenau Ffestiniog am Borthmadog nes cyrraedd y A487 ym Maentwrg lle dach chi'n troi i'r dde am Borthmadog eto. Mae troead Portmeirion ar sgwar Minffordd ryw filltir a hanner o sgwar Penrhyndeudraeth. Milltir o ddreif a dach chi acw. 100 milltir, tua 2 awr a hanner.

O Faes Awyr Birmingham a'r NEC: ewch ar yr M6 i'r Gogledd. Ar ol cyffordd 10 ewch am yr M54 a dirwyn ymlaen arni nes iddi droi'n A5 a dilyn honno yn ei thro hebiio Corwen nes cyrraedd goleuadau'r Druids lle dach chi'n troi ar yr A494 am Bala. Yn y Bala trowch i'r dde ar yr A4212 am Traws lle trowch i'r dde ar am Borthmadog. Mae troead Portmeirion ar sgwar Minffordd ryw filltir a hanner o sgwar Penrhyndeudraeth. Milltir o ddreif a dach chi acw. 100 milltir, tua 2 awr a hanner.

O Lundain (Llwyn y Bugail): Cymrwch yr M40 wedyn yr M6 am Birmingham (ar y dollffordd os ydi'r hen draffordd yn dagfa) wedyn dilyn arwyddion yr M54. Ar ol cyffordd 10 ewch am yr M54 aOld car dirwyn ymlaen arni nes iddi droi'n A5 a dilyn honno yn ei thro hebiio Corwen nes cyrraedd goleuadau'r Druids lle dach chi'n troi ar yr A494 am Bala. Yn y Bala trowch i'r dde ar yr A4212 am Traws lle trowch i'r dde ar am Borthmadog. Mae troead Portmeirion ar sgwar Minffordd ryw filltir a hanner o sgwar Penrhyndeudraeth. Milltir o ddreif a dach chi acw. 240 milltir, tua 4 1/2 awr

O Gaerdydd: Dilyn yr A470 i Trawsfynydd lle trowch i'r dde ar am Borthmadog. Mae troiad Portmeirion ar sgwar Minffordd ryw filltir a hanner o sgwar Penrhyndeudraeth. Milltir o ddreif a dach chi acw. 150 milltir, tua 3 awr a hanner.Ar Droed


Mae llwybr troed o bentre Minffordd, heibio Castell Deudraeth ar ar hyd ochr Cae Mawr a ddawVisit on foot a chi at y tollborth maes o law. Mae yma lwybrau'n gwau drwy'r Gwyllt hefyd, 20 milltir ohonyn nhw, a milltiroedd o arfordiroedd i'w crwydor felly dewch a'ch sgidiau cryfion

Efo TacsiTacsis B & M, Penrhyndeudraeth 01766 770851

Gwasanaeth Tacsi Cricieth, Cricieth 01766 522726

Tacsis Dukes, Porthmadog 01766 514799

Tacsis Huw, Llanwnda, Caernarfon 01286 676767

Ar Fws


Mae bysys bach y wlad yn galw heibio unwaith yn y pedwar amser ar eu cylchdaith o Borthmadog i Llanfrothen ac yn ôl. Chwiliwch amdani ar safle we Cyngor Gwynedd yma: 99B Porthmadog-Portmeirion/Rhyd 

Ar y Tren


Amserlen trenau: Euston - Bangor

Mae trenau Virgin Trains yn gallu cyrraedd Bangor o Euston, Llundain mewn tair awr a hanner. Chwarter awr yn gynt i Gyffordd Llandudno. Gallwn drefnu i'ch codi o'r orsaf os cawn wybod digon ymlaen llaw. Fel arall ewch ymlaen ar y tren o Gyffordd Llandudno i Flaenau Ffestiniog. Mi wnawn ni drefnu i'ch cwrdd yno gyda rhybudd, fel arall mae yna siawns y gallech ddal y tren bach am Borthmadog sy'n stopio'n Minffordd. Rhowch wybod inni ar 01766 - 770000 os ydach chi'n dod yma i aros ac isio pas.

Mae'r lein bach Rheilffordd Ffestiniog  yn trafeilio o Flaenau Ffestiniog i Borthmadog, gyda stesion yn Minffordd, ryw filltir a hanner o Bortmeirion. Rhowch wybod inni ar 01766 - 770000 os ydach chi'n dod yma i aros ac isio pas, ac mi drefnwn i'ch codi o'r stesion.

Mae lein y Cambrian Coast yn pasio trwy Minffordd hefyd ar ei thaith i Bwllheli a diwedd y lein. Mae hon yn cyrraedd cyn belled ag Aberystwyth ac Amwythig heibio Cyffordd Dyfi ger Machynlleth. Rhowch wybod inni ar 01766 - 770000 os ydach chi'n dod yma i aros ac isio pas.

Mewn Awyren


Maes Awyr Manceinion (Manchester International Airport) sydd efo'r nifer mwyaf o awrenau'n ei wasanaethu o holl faesydd awyr y rhanbarth honno o Loegr. Ond mae Maes Awyr Birmingham a maes awyr Lerpwl (John Lennon Airport,) yn brysur hefyd. Os ydach chi isio glanio yng Nghymru dewch i Faes Awyr Rhyngwladol Caerdydd (Cardiff Wales Internatinal Airport). Gallwch logi car ym mhob maes awyr, neu mi drefnwn gyrrwr i'ch cyfarch am bris ychwanegol. 

 

Hofrennydd Breifat

 

Visit by air


 Mae gennym lanfa hofrenydd yma. GRID REF SH59283764. Rhowch wybod inni ddiwrnod
ymlaen llaw os medrwch rhag ofn fod yna stoc i'w symud o'r cae. Dim rhaid ichi dalu am lanio yma os ydach chi'n aros. Cysylltwch efo Meurig Jones i drefnu glanio ar meurig@portmeirion-village.com , rhif ffôn 01766 772306 neu symudol 07795294825


PORTMEIRION CYF

Minffordd, Penrhyndeudraeth
Gwynedd

LL48 6ER

Cymru/Wales.


01766 772311 (Tollborth)

01766 770000 (Derbynfa'r Gwesty)


Ebost : toll@portmeirion-village.com

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion