Skip to content

Ymddiriedolaeth CWE

Elusen a sefydlwyd gan Syr Clough Williams-Ellis ym 1972 i ddiogelu ei eiddo a sicrhau ei fod yn cael ei warchod at y dyfodol yw'r Ymddiriedolaeth. Ail-gofrestrwyd yr elusen fel Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis ym 2007.

Rheolir yr Ymddiriedolaeth gan hyd at wyth ymddiriedolwr. Mae rhai'n ddisgynyddion Syr Clough. Gwirfoddolwyr ydyn nhw i gyd ac maent yn arbenigo mewn meysydd amrywiol.

Mae'r Ymddiriedolaeth yn ceisio sicrhau parhad gweledigaeth Clough, yn enwedig, "Coleddu'r goffennol, harddu'r presennol ac adeiladu ar gyfer y dyfodol."

 

Ymddiriedolaeth Clough Williams-Ellis

 

Rhif Elusen: 516895

 

Ardal yr Elusen 

 

Penrhyn Portmeirion ym Minffordd a Stad Brondanw,

Parc a Chroesor yn Llanfrothen, Gwynedd.

 

Amcanion Elusennol 

 

I hyrwyddo cadwraeth barhaol...y tiroedd o harddwch neilltuol neu o ddiddordeb hanesyddol, ecolegol amgylchyddol neu bwysigrwydd hanesyddol arall o fewn Ardal yr Elusen ac yn gyffredinol i wella amddiffyn a chadw gwedd naturiol Ardal yr Elusen a'i chymeriad a'i mwyniannau.

I hyrwyddo cadwraeth barhaol...yr adeiladau o fewn Ardal yr Elusen sydd o ddiddordeb cenedlaethol hanesyddol pensaerniol neu gelfyddydol ynghyd â'r dodrefn, lluniau ac ati a gynhwysir ynddynt ac i hyrwyddo mynediad i'r adeiladau hynny i'r cyhoedd a mwynhad o'r pethau hyn ganddynt.

I hyrwyddo cadwraeth tirlun cefn gwlad a bywyd gwyllt boed anifeiliaid neu blanhigion o fewn Ardal yr Elusen.

I hyrwyddo mynediad i'r cyhoedd i gefn gwlad o fewn Ardal yr Elusen ac i ddarparu mynedfeydd a rhodfeydd i'r perwyl a chynnal llwybrau tiroedd cyd a thiroedd diffaith.

I hyrwyddo addysg yn hanes a diwylliant Cymru ac mewn bywydeg söoleg botaneg ecoleg a phob gwyddor berthynol.

  

Am ragor o fanylion am yr Elusen ac i gysylltu ewch i:

www.brondanw.org

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion