Skip to content

Cysylltu â ni

Portmeirion

Minffordd, Penrhyndeudraeth, Gwynedd, LL48 6ER

Ffôn: - 01766 770000

Ffacs: - 01766 770300

Ymholiadau Tollborth

Uniongyrchol: - 01766 772311

ebost: - toll@portmeirion-village.com

Ymholiadau Aros a Bwyty

Ffôn - 01766 772300 neu 01766 772440

ebost: -  gwesty@portmeirion-village.com

Priodasau, Cynhadleddau a Busnes

Delyth Wyre, Rheolwraig Gwerthu

Ffôn: - 01766 772337 

Symudol: -  07811 081267

ebost: delyth@portmeirion-village.com

Rheolwr Gwesty Portmeirion

Ashley Redfern

Ffôn: 01766 772410

ebost: ashley.redfern@portmeirion-village.com

Meurig Jones, Rheolwr Lleoliad

Ffôn: - 01766 772306

Symudol: -  07795 294825

ebost: - meurig@portmeirion-village.com/ press@portmeirion-village.com

Rhian Roberts, Pennaeth Cadw Ty

Ffôn: - 01766 772322

Symudol: - 07799 662700

ebost: - rhian@portmeirion-village.com

Gwynedd Roberts, Rheolwr y Gerddi

Ffôn: - 01766 772450

Symudol: -07833 765030

ebost: - gwynedd.roberts@portmeirion-village.com

Swyddfa Werthu

01766 772324 / 772301 / 772300 - stay@portmeirion-village.com

Desg Croeso Gwesty

01766 772440 / 772392 - gwesty@portmeirion-village.com

Rheolwr Castell Deudraeth

Anwen Hughes

Fôn: -01766 772400

ebost: - anwen@portmeirion-village.com

Neuadd Y Dre

Ffôn: - 01766 772312

ebost: neuadd@portmeirion-village.com

Caffi Glas

Ffôn: 01766 772340

ebost: - caffiglas@portmeirion-village.com

Siopau Portmeirion Cyf

Sian Llywelyn, Rheolwraig Gyfarwyddwraig

01766 772325

Llywela Davies, Rheolwraig Cyffredinol

01766 772352

Julian Griffiths, Rheolwr Cyfrifon

01766 770774

siopau@portmeirion-village.com

Personél

Gareth Evans, Rheolwr 

Ffôn: - 01766 772320

ebost: -gareth@portmeirion-village.com

Ellen Roberts, Cynorthwraig Personél

Ffôn: - 01766 772369

ebost: - ellen@portmeirion-village.com

Rheolaeth

Robin Llywelyn, Rheolwr Gyfarwyddwr

Ffôn: - 01766 772321

Symudol: - 07836 687758

ebost: - robin@portmeirion-village.com

Ian Roberts, Cyfarwyddwr Cyfrifon

Ffôn: - 01766 772315

ebost: - ian@portmeirion-village.com

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion