Skip to content

Bob blwyddyn mae Gwesty Portmeirion a Chastell Deudraeth yn cau am gyfnod o waith cynnal a chadw hanfodol.

Nodwch y bydd y Gwesty'n cau ar ôl brecwast eleni, ddydd Sul 19eg Tachwedd 2017, ac yna bydd yn agor ar gyfer y noson ddydd Gwener, 1 Rhagfyr, 2017. Bydd prydau Brecwast a Nos yn cael eu gwasanaethu ar gyfer pob preswylydd llety â phentref yng Nghastell Deudraeth.

Bydd Castell Deudraeth ar gau o 7 Ionawr 2018 a bydd yn ailagor ar 12 Ionawr, 2018.  Yn ystod yr amser hwn, bydd pob pryd yn cael ei weini yn Gwesty Portmeirion. Er mwyn osgoi unrhyw broblem, byddwn yn gofyn yn garedig i'r holl westeion aros yn ystod y cyfnodau hyn sicrhau bod y tablau wedi'u cadw cyn cyrraedd.

** Sylwch, oherwydd y Ffair Fwyd a Chrefft sydd ar ddod (1af, 2il a 3ydd Rhagfyr) bydd gweithgarwch ychwanegol yn y pentref ac o gwmpas y pentref yn ystod yr wythnos yn dechrau ar 27ain Tachwedd. Efallai y bydd newidiadau hefyd i leoedd parcio a ddyrannwyd yng nghanol y pentref ond darperir manylion llawn ar checio mewn **

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion