Skip to content

GELATO O GYMRU

"Blas yr Eidal mewn nes ardal – dyna gewch chi wrth brofi ein gelato wedi ei wneud o lefrith lleol a chynhwysion naturiol."

Lleolir y gelateria yn yr Angel, adeilad hynaf y pentref o’r bron a godwyd ym 1926. Fe’i haddaswyd i greu Gelateria yn 2014. Mae’r arddull yn gyfoes ac yn gweddu i’r thema Eidalaidd. Mae’r gelato’n cael ei baratoi’n ffres bob dydd ac yn cynnig llawer o flasau gwahanol.

Mae llai o swigod mewn gelato nag a geir mewn hufen iâ arferol a llai o galorïau am fod ynddo lai o fraster.  Profwch gelato Caramel Halen Môr Môn neu Gyffaith Wisgi Penderyn.  Cynhwysion o Gymru sy’n cael y flaenoriaeth yma bob gafael.

Mae’r caffi hefyd yn cynnwys bar espresso gyda theisennau, cacennau a gateaux heb sôn am ddewis o winoedd Eidaleg a Prosecco fesul gwydraid neu botelaid.  

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion