Skip to content

Caffi Glas

Dyma gaffi Eidalaidd sy'n cynnig detholiad o bitsas, paninis a chacennau. Mae ganddo le i 30 tu mewn a byrddau tu allan ar y teras gyferbyn â Siop y Llong. Bydd ar agor o mis Ebrill i Hydref.

Mae'r pitsas a'r cynigion eraill yn cael eu paratoi ar y safle a'u coginio yn y popty pitsas yn y gegin agored. Y nod yw cynnig bwyd o safon am brisiau rhesymol gyda gwasanaeth effeithiol mewn amwyrgylch deniadol a chyfforddus.

Mae'r bwyd yn gweddu gyda thema 'Eidalaidd' Portmeirion ac yn adleisio'r hen fwyty Eidalaidd 'Y Gyfarchfa' oedd yn arfer bod yn Siop y Llong erstalwm. Mae yna beiriant espresso, detholiad o winoedd o'r Eidal, sudd oren ffres a dewis o fwydydd i blant. Gellir llogi'r caffi ar gyfer partion preifat, partion penblwydd ac ati, a thrwy drefniant gellir llogi'r lle gyda'r nos hefyd.

Hen gwt sinc gyda lloriau ar dair lefel oedd yr adeilad a'i enw oedd "Garej y Sipswn". Fe'i codwyd gan Clough Williams-Ellis yn y 1950au fel garej ar gyfer ceir gwesteion ac wedyn bu'n yn storfa i offer gerddi. Roedd y cwt wedi ei gofrestru ar Raddfa II,
gan CADW fel cwt o ddiddordeb pensaerniol a bu'n rhaid cael caniatâd adeilad rhestredig i'w addasu'n gaffi. Canfuwyd nad oedd sylfeini addas oddi tano a bu'n rhaid cloddio tunelli o bridd corslyd er mwyn gosod sylfaen ac i lefelu'r llawr.

Bwydlen Caffi Glas

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion