Skip to content

Bwyty Gwesty Portmeirion

Mae'r bwyty Art Deco arobryn hwn yn brysur yn ennill da iddo'i hun am ei arlwy echelgeisiol ac arloesol. Gan ddefnyddio cynnyrch lleol yn bennaf, mae Mark Threadgill, y prif gogydd, wastad yn datblygu prydau newydd i refyddu ei giniawyr. ac os nad ye ei fwyd celfydd yn ddigon i wneud argraff - arhoswch nes gwelwch chi'r golygfeydd. Rhyfeddol. Mwynhewch ginio neu De Prynhawn neu swper wrth fwynhau golygfeydd o'r mor o'ch amgylch. Mae'n brofiad bythgofiadwy. 

CINIO

Mae Gwesty Portmeirion yn cynnig fwydlen lolfa a theras yn ystod amser cinio ddydd Llun i
ddydd Sadwrn o 12yp - 2.30yp. 
Nid oes angen cadw lle am lai na 6 o bobl. Rydym hefyd yn cynnig Cinio Dydd Sul 3 chwrs am £25 gan gynnwys mynediad am ddim i'r pentref wrth archebu. Rhaid i bob archeb di-breswyl cael ei gadarnhau drwy ddarparu manylion cerdyn credyd neu ddebyd.*

TE PRYNHAWN

P'un ag ydych yn gefnogwr o gyfuniadau clasurol fel Iarll Llwyd neu rywbeth ychydig yn wahanol fel Ti Kuan Yin, mae ein emporiwm te newydd gyda dewis eang. Ynghyd â hambwrdd o ddanteithion blasus a golygfeydd syfrdanol ar draws Aber, mae ein bwydlen te prynhawn, o £20yp, wedi ei 'wisgo' fewn crochenwaith Ted Baker. Gwasanaeth: 14:30 - 17.00 (Llun - Sadwrn) 15.30 - 17.00 (Sunday) 

**TE PRYNHAWN PENWYTHNOS Y PASG**

Dewch i fwynhau Te Prynhawn yng Ngwesty Portmeirion dros Benwythnos y Pasg am ddim ond £20 y pen, yn cynnwys gwydriad o brosecco pinc. Byrddau ar gael Dydd Gwener y Groglith, Dydd Sadwrn y Pasg a Dydd Llun y Pasg rhwng 2.30yh a 4.30yh.

Cysylltwch â’r gwesty ar 01766 772440 neu gwesty@portmeirion-village.com i weld a oes lle ar gael ac i archebu bwrdd. 

SWPER

Mae ciniawau da yn wraidd yr hyn a wnawn yma yng Ngwesty Portmeirion. Wrth gyfuno bwyd Cymreig creadigol Mark Threadgill gydag tu mewn gan Syr Terence Conran, geech le i weld fel y gwelir. Ar agor 18:30-21.00. Mae'r gwesty yn cynnig rhagflas a bwrdd bwydlenni d'hôte. Mae'n rhaid i bob bwrdd ar gadw cael ei warantu drwy ddarparu manylion cerdyn credyd neu ddebyd. *

YSTAFELL PREIFAT

Mae genym Ystafell Fwyta Preifat ymhen draw y brif Bwyty ar gyfer cinio neu swper i westeion breswyl a ddi brewsyl. Gall yr ystafell fwyta breifat cynnwys 20 ar un bwrdd mawr neu 30 ar tri bwrdd o 10. Mae'r ystafell wydr yn cael ei defnyddio ar gyfer achlysuron preifat llai hyd at 12 o bobl mewn un bwrdd crwn . Mae'r tîm Gwerthiant wrth law i helpu gyda threfniadau unwaith y byddwch wedi gwneud eich archeb.

BWYDLENNI

Bwydlen Cinio 

Bwydlen Cinio Sul y Gwesty

Bwydlen Te Prynhawn 

Bwydlen Table d'Hote Gwesty Portmeirion

Bwydlen Flasu Gwesty Portmeirion

Cyflwyniad i Fwydlen Blasu Gwesty Portmeirion

Bwydlen Ystafell

* Nodwch fod unrhyw canslo a wnaed yn llai na 24 awr cyn eich amser neilltuedig, codir £10 y person tâl am ganslo, ar y manylion cerdyn a ddarperir. Codir tâl o £45 y pen os bydd diffyg troi fyny.

** Nid yw bwyta yng Ngwesty am ginio (heblaw am ddydd Sul) neu de prynhawn yn cynnig mynediad am ddim i'r Pentref oni bai fod gennych daleb. Beth am ystyried dod yn un o'n ffrindiau Portmeirion a chofrestru am Docyn Blynyddol Portmeirion? Mae'r tocyn blynyddol ar gael am bris arbennig o £25 i oedolion a £10 y plentyn.

*** Nodwch fod yno yn aml partïon priodas yn y gwesty ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn ac ar yr adegau hyn, ni fydd y fwydlen lolfa a'r prynhawn bwydlen te ar gael. Ffoniwch 01766 772440 i wirio.

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion