Skip to content

Neuadd Y Dref

Cynlluniwyd Neuadd y Dref (1937-38, rhestrwyd yn Radd II* yn 1971), a adwaenir hefyd fel Neuadd Ercwlff, i gynnwys nenfwd Jacobean, paneli a ffenestri myliwn a achubwyd o Emral yn Sir y Fflint. Neuadd y Dref yw'r unig adeilad sylweddol ym Mhortmeirion a hwn hefyd yw un o'i rai mwyaf llwyddiannus. Ychwanegwyd y bwyty estyn ato yn 1979 i gynllun gan Susan Williams-Ellis. Mae ganddo fyrddau tu mewn a rhai tu allan ar teras and mae'n cynnig dewis o fwydydd poeth ac oer drwy'r dydd o 10.00 y bore tan 5.00 y pnawn. Croesawir partion trwy drefniant. Cynhelir partion nos priodasau yn y brif neuadd yn rheolaidd. Gellir llogi'r Brif Neuadd a Neuadd Tudur wrth ei hymyl ar gyfer priodasau sifil, cynadleddau a chyfarfodydd

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion