Skip to content

Brasserie Castell Deudraeth

Mae Castell Deudraeth yn cynnig tocyn mynediad am ddim i bentref Portmeirion i bawb sy'n dewis o leia dau gwrs yn ystod amser cinio (cwrs cynta a phrif gwrs neu brif gwrs a phwdin ond ddim yn cynnwys prydau ysgafn a brechdanau). Mae yma fwydlen i blant hefyd. Bydd elerau ac amodau yn berthnasol.

Bydd cinio ar gael o hanner dydd tan 2.00 y pnawn bob dydd. Bydd coffi, te a brechdannau ar gael drwy'r pnawn. Bydd cinio nos ar gael o 6.30 gyda'r nos tan 9.00 o'r gloch bob noson.  Cinio Sul ar gael rhwng 12.00 a 2.30pm. Nid yw'r castell yn gwneud te prynhawn bellach.

Does dim rhaid i chi gadw bwrdd ymlaen llaw, ond mae croeso i chi wneud hynny os ydych chi isio bod yn siwr o'ch lle ar adegau prysur (yn ystod gwyliau ysgol, ar bnawniau Sul, neu nosweithiau Gwener a Sadwrn). Rhowch alwad i'r Castell ar 01766 772400. Os ydach chi'n cyrraedd ar hap a damwain mi wnawn ni wastad ein gorau glas i gael lle ichi ond wrth gwrs ar adegau gall hyn olygu rhywfaint o oedi.


Bydd Prif Gogydd y Castell yn seilio'u fwydlen ar gynnyrch ffres lleol gan gynnwys cregyn bylchog, wystrys o arfordir Sir Fon, cig eidion o Ben Llyn a chig oen o ffermydd Penllyn o gwmpas y Bala.

Mae'r awyrgylch yn anffurfiol gyda naws gyfoes a pan fydd y tywydd yn ffafriol gellir dewis bwyta yn yr ardd.

Mae dros 40 o winoedd a rhai ar gael fesul gwydraid o'r rhestr, rhesymol eu pris sy'n cynnwys Siampaen Portmeirion. Mae yna restr coctel helaeth hefyd a choffi o'r peiriant espresso.

Bwydlen Castell Dydd a Nos

Bwydlen Castell Cinio Sul

Rhestr Gwin a Diodydd 

Swper Gŵyl Sain Folant

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion