Skip to content

Bwyta ym Mhortmeirion

Yn ystod ymweliad a Portmeirion, mae digon o ddewis yma, pan fyddech yn cysidro llei fwyta, mae dewis eang o fwytai a caffis ar gael:

Bwyty Gwesty Portmeirion: - 

Mae Gwesty Portmeirion yn gweini Te Prynhawn, Cinio, ac hefyd Pryd Nos. Yn ystod y tymor mae bwydlen ysgafn ar gael o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, sydd ar gael ar Teras y Gwesty, neu y bwyty. Byddwn yn gweini cinio Sul traddodiadol pob dydd Sul, ac at y nos byddem yn gweini bwydlen A la Carte a table d'hote.

Brasserie Castell Deudraeth: - 

Mae Castell Deudraeth yn cynnig profiad llai ffurfiol, gyda dewis da o bysgod. Bydd y Castell yn gweini Cinio a Prydau Nos. Os cewch cinio yng Nghastell Deudraeth, ac yn dewis dau gwrs, yna rhown daleb i chi gael mynediad am ddim i Bentref Portmeirion.

Caffi Glas: - 

Mae Caffi Glas yn gweini prydau ffres Eidaleg, o Pitsas i Pastas. Does nunlle gwell i fwynhau Pitsa Eidaleg gyda cwrw oer Eidaleg. 

Town Hall Self Service Restaurant: - 

Mae bwyty estyn ato Neuadd y Dref yn agored trwy'r flwyddyn, ac mae yn cynnig dewis eang o frechadanau, salads, a prydau poeth ffres. 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion