Skip to content

SEINWEDD PORTMEIRION YN DOD A LLAIS SYLFAENYDD Y PENTREF I FYWYD

Martyn Ware

Mae seinwedd 3D wedi cael ei osod yn y neuadd Jacobeaidd hanesyddol Portmeirion, i ddod  a llais y sylfaenydd pentref, Syr Clough William Ellis, yn fyw.

Mae'r seinwedd yn cynnwys recordiadau ddigidol o'r pensaer enwog yn trafod yr ysbrydoliaeth y tu ôl iw greadigaeth, i gyfeiliant cerddoriaeth 17eg ganrif er mwyn gwella'r profiad. Creuwyd y gosodiad gan Martyn Ware, cyn-aelod o'r grwpiau pop Human League a Heaven 17.

Gan egluro ei gymhelliant tu ôl i'r prosiect, dywedodd: "Dyw pobl ddim yn sylweddoli bod llawer o brofiadau yn ganlyniad sain. Meddyliwch am eglwys odidog. Gall fod yn drawiadol yn weledol ond y rheswm ei fod yn edrych mor fawr yw oherwydd y sain. Mae'n cwblhau'r profiad synhwyraidd, gan wneud y lle'n fwy emosiynol."

Dywedodd Robin Llywelyn, Rheolwr Gyfarwyddwr a ŵyr Syr Clough: "Nid yn unig yw ein seinwedd diweddaraf yn cadw syniadau ac athroniaeth pensaernïol fy nhad-cu ond mae'n ychwanegu at realiti bod mewn lle anghyffredin. Rydych yn bellach dim ond yn edrych ar nenfwd hanesyddol mewn neuadd hardd. Rydych yn ymgolli yn llwyr yn y profiad ohono. "

Cynlluniwyd ac adeiladwyd Portmeirion gan Syr Clough William Ellis ar ôl iddo caffael y safle yn 1925. Mae'r safle'n dathlu ei phen-blwydd yn 90 oed eleni.

I ymweld Pentref Portmeirion a phrofi'r seinwedd, gellir prynu tocynnau yma.

0 Sylwadau - Ychwanegu Sylw

Mae'n ddrwg gennym, sylwadau wedi cael eu cau ar gyfer y swydd hon.

RSS Feed

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion