Skip to content

PENTREF EICONIG GOGLEDD CYMRU YN DATHLU 50 MLYNEDD ERS FFILMIO THE PRISONER

The Prisoner Election Parade 2016The Prisoner Pre-Election Gathering 2016Martyn Ware and Mike McCartneyThe Prisoner The Chess Game 2016

Heidiodd mwy na 1,500 o bobl i Bortmeirion y penwythnos hwn i ddathlu 50 mlynedd ers  ffilmio'r gyfres deledu cwlt The Prisoner.

Gwelir elodau Gymdeithas Chwech o'r Un yn ail-ddeddfu rhai o'r golygfeydd mwyaf eiconig o'r rhaglen swreal - er boddhad amlwg yr ymwelwyr.

Bloeddwyd pawb pan ddaeth i'r amlwg Rover, y bêl wen fawr a fyddai'n adennill seren y sioe Patrick McGoohan pan geisiodd ddianc.

Fe ddaru 100 o aelodau'r gymdeithas, fewn gwisgoedd lliwgar, hailddeddfu'r orymdaith etholiad oddi wrth y bennod Am Ddim i Bawb, a chymerodd yr aelodau eu lleoedd ar fwrdd gwyddbwyll fawr i ail-greu'r bennod 'Checkmate'.

Actor Denise Buckley, a ymddangosodd yn y bennod Dawns y Meirw, oedd y gwestai anrhydeddus, gan wneud ei hymweliad cyntaf â'r gyrchfan Gogledd Cymru.

Dywedodd Alan Beale, trefnydd confensiwn o Gymdeithas Chwech o'r Un: "Roedd y gyfres yn un dyfodolaidd gan ei fod gyda chamerâu gwyliadwriaeth, ffonau diwifr a hyd yn oed awgrym o glonio - llawer o'r pethau sydd gennym heddiw. Mae hefyd yn creu trafodaeth a dadlau.

"Mae gennym bobl o bob cwr o'r byd yn dod i'r confensiwn. Ac wrth gwrs, mae cenhedlaeth newydd yn awr yn darganfod hynny."

Dywedodd Abby Waysdorf, 30, myfyriwr o Colorado, Unol Daleithiau,: "Rwyf wrth fy modd gyda'r naws yma, ond y prif reswm rwyf yma yw i fy ymchwil ar gyfer doethuriaeth ar y pwnc."

Dywedodd y ffotograffydd Mike McCartney, brawd iau Paul McCartney, sy'n paratoi arddangosfa a llyfr am hud Portmeirion: "Pan adewais fy nhref enedigol o Lerpwl y bore yma roedd hi'n bwrw glaw, ond pan gyrhaeddais ym mhentref prydferth Portmeirion, roedd heulwen a thywalltiad o gariad a hapusrwydd. "

Crëwyd Martyn Ware, o'r bandiau Human League a Heaven 17, seinwedd tri dimensiwn ar gyfer Portmeirion yn seiliedig ar y synau, cerddoriaeth a deialog o'r gyfres The Prisoner. Chwaraewyd y seinwedd bob awr o dan bont y pentref.

"Fe ddes yn wreiddiol i Bortmeirion fel plentyn ac yn meddwl ei fod yn lle rhyfedd ond yn rhyfeddol," meddai Martyn, sydd hefyd yn aelod brwd o'r Gymdeithas Chwech o'r Un. "Mae'r bobl yma'n wych."

Dywedodd llefarydd ar ran y Pentref Portmeirion: "Mae'r niferoedd y penwythnos hwn wedi rhagori ar yr holl ddisgwyliadau. Mae pobol wedi mwynhau nid yn unig rhai eiliadau eiconig o'r gyfres deledu cwlt, ond hefyd yr adeiladau hardd, erw o erddi a'r traeth prydferth."

0 Sylwadau - Ychwanegu Sylw

Ychwanegu Sylw

  1. Tick to subscribe to comments

RSS Feed

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion