Skip to content

Y Prif Weinidog yn agor Caffi'r Angel

Ar y 29ain o Fai ymwelodd Carwyn Jones y Prif Weinidog a Portmeirion i agor Caffi'r Angel yn swyddogol yn ystod cyfres o ymweliadau a Gwynedd. Cafodd Caffi'r Angel ei gefnogio gan Gynllun Cymorth Buddsoddi mewn Twristiaeth Llywodraeth Cymru, ac wedi creu 5 swydd llawnStaff amser. Mae gan Caffi'r Angel dewis dyddiol o hufen iâ gelato ar gael, sydd wedi ei cynhyrchu ar y safle gan ddefnyddio llefrith a hufen wedi ei gyflenwi gan Hufenfa De Arfon.

Dywedodd y Prif Weinidog 'Yn ogystal â golygfeydd anhygoel a chyfleusterau rhagorol, mae hefyd gan y Gogledd gyfoeth o gynnyrch lleol o ansawdd da sydd yn rhoi hwb i'r economi leol ac yn denu ymwelwyr i'r ardal.

Mae gelateria Caffi'r Angel yn atyniad ychwanegol gwych i Bortmeirion ac rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru wedi gallu helpu'r caffi drwy'r Cynllun Buddsoddi mewn Twristiaeth i greu pum swydd sy'n uniongyrchol gysylltiedig â chynhyrchu'r gelato. Mae hefyd yn helpu cynhyrchwyr llwol drwy brynu llaeth a hufen gan Hufenfa De Arfon.'Cynhyrchu

Yn ystod ei ymweliad a Caffi'r Angel, rhoddodd y Prif Weinidog dro ar gynhyrchu gelato, gan ddefnyddio Wisgi Cymreig Penderyn a Mêl Cymreig.

Ond does dim rhaid mentro dros y cob i'w flasu, rhoddwyd trol hufen iâ yng Nghaffi Portmeirion i'r byd a'r betws gael blas o'r Eidal mewn nes ardal.

 

Blas o'r Eidal mewn nes ardal

Agorodd Portmeirion gelateria Eidalaidd ei naws ddydd Gwener 11 Ebrill 2014. Mae Caffi'r Angel yn cynnig detholiad dyddiol o hufen iâ cartref wneud ei wneud yn ffres ar y safle gyda llefrith a hufen lleol a gyflenwir gan  Hufenfa De Arfon

Gwnaed y datblygiad yn bosibl gyda chymorth  Cynllun cymorth buddsoddi mewn twristiaeth  Croeso Cymru a hynny wedi creu chwech swydd lawn amser sy'n ymwneud yn uniongyrchol â chynhyrchu gelato.

TondaAm y tro cyntaf mae'r pentref yn gallu cyflwyno gwir flas gelato'r Eidal yn y pentref Eidalaidd ei naws ar lannau'r Traeth Bach.  Gyda glasaid o Prosecco ac efallai damaid o bitsa cartref o'r Caffi Glas dyma greu awyrgylch Fenetsia neu Rufain yng ngogledd Meirionnydd.

Mae'r gelato yn cael ei weini ar gornedau waffle siwgr gan ddefnyddio sbatwla i'w lunio i'r siâp cywir yn y dull Eidalaidd.

Gan fod Gelato'n cael ei gorddi'n ara deg mae'r  cynnyrch yn ddwysach na hufen iâ arferol oherwydd nad oes cymaint o aer yn cael ei chwipio i mewn i'r gymysgedd .

Mae hefyd yn cynnwys llai o fraster na hufen iâ a hynny'n gwella'r blas ac yn ei wneud yn iachach peth.


Daw enw Caffi'r Angel o'r adeilad lle mae o wedi ei leoli sef bwthyn Angel, un o'r tai cyntaf i'w godi yma gan Clough Williams- Ellis ar ôl iddo brynu'r lle yn 1925.

Mae'r siop lyfrau oedd ar y safle o'r blaen wedi ei ail leoli dros y stryd mewn adeilad o'r enw y Bwâu.

Nid gelato'n unig sy'n cael ei gynnig yng Nghaffi'r Angel. Mae yma far espresso gyda teisennau, cacennau a gateaux ac mae yma far gwin gyda dwsin o winoedd Eidalaidd ar gael fesul gwydraid gan gynnwys Prosecco am £4.50 y gwydraid.

Mae'r holl offer cynhyrchu wedi eu cyflenwi gan  Carpigiani, un o'r prif gwmnïau offer hufen iâ ledled y byd.

Cynllunwyd diwyg mewnol y gelateria gan Sian Llywelyn. Gwnaed y meinciau lledr a'r paneli dur sglein a drychoedd gan  Benchmark. Gwyn, dur sglein a gwyrdd golau ydi'r prif  liwiau. Llechi duon Ffestiniog ydi'r llawr. Gwnaed yr holl waith adeiladu gan gwmniau lleol.

Mewnforwyd trol hufen iâ o'r Eidal a elwir 'carrettino' er mwyn gwerthu gelato ar gwrt y Gyfarchfa gerllaw.

Bydd Caffi'r Angel ar agor bob dydd gydol y flwyddyn.

0 Sylwadau - Ychwanegu Sylw

Ychwanegu Sylw

  1. Tick to subscribe to comments

RSS Feed

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion