Skip to content

Y Sri Chinmoy Oneness - Ras Heddwch Cartref

Bydd y Sri Chinmoy Oneness - Home Peace Run yn dychwelyd i Gymru ar y 27ain - 31ain o Fai 2014. Bydden nhw yn ymweld a Portmeirion ar ddydd Mercher y 28ain o Fai am 15.30.aerialviewofvillage

 

Tra bod yr Ras Heddwch Cartref wedi bod yng Nghymru yn y gorffennol, hwn fydd y tro cyntaf y bydd yn ymweld a Phortmeirion. Bydd yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yma i'w cyfarch ac i'w croesawu yn swyddogol i Gymru. Yna i'w croesawu hefyd fydd Robin Llywelyn (Rheolwr Gyfarwyddwr Portmeirion Cyf).

 
Beth ydi'r Ras Heddwch

Ras gyfnewid byd-eang ydi'r Ras Heddwch sydd yn ymgeisio i hebrwng dealltwriaeth a cyffeillgarwch rhyngwladol. Ers ei gychwyn yn 1987 mae'r ras wedi croesi dros 100 o wledydd ac wedi cyffwrdd miliynau o bobol. Yn gynt fe enwir Ras Cytgord y Byd ('World Harmony Run'), nid yw'r Ras Heddwch yn edrych i godi arian nac ychwaith i amlygu unrhyw faterion gwleidyddol, ond yn unig i greu ewyllys da rhwng bobol o bob cenedl.

Bydd y rhedwyr yn cario gyda nhw torsh heddwch. Wrth basio y torsh o un berson i'r llall ar hyd y ffordd, bydd y ras gyfnewid yn cynnig i bobol o nifer o genedlau y cyfle i fynegi eu gobeithion a breuddwydion am ddyfodol gwell. Bydd pobol o bob lliw a llun yn dal y torsh symbolaidd i ddymuno am fyd heddychlon. Mae pasio y torsh o un person i'r llall yn ein uno yn ein dyhead cyffredin i gynnig rhywbeth positif i'n byd - gyda'n gilydd mi allwn ni wneud gwahaniaeth!

Mae croeso i unrhyw un ymuno a'r Ras Heddwch, Nelson Mandelarhedeg gyda'r Ras Heddwch, dal y torsh heddwch a gwneud eu dymuniad personol am heddwch. Mae rhai eraill sydd wedi gwneud hyn yn y gorffennol yn cynnwys Archesgob Desmond Tutu, Nelson Mandela, Mother Teresa, Mikhail Gorbachev, Carl Lewis, Mohammed Ali, Rhodri Morgan, Alun Michael, Lord Elis-Thomas a Rosemary Butler.

 

'As patron of the Sri Chinmoy Oneness - Home Peace Run, I should like to express a message of peace and goodwill, embodied by the flame of the Peace Torch that the runners are carrying through your municipality.

The Peace Run is an inspirational journey; one that has spread peace, solidarity and understanding across Europe and the world since 1987, and which now spans 100 nations on six continents.

It is my hope that the flame of the Peace Torch will kindle the spirit of oneness, solidarity and friendship in all the people that hold the Torch aloft.

May we all work together to build a European society based on the values of our common humanity, so we can have a world where peace and harmony are not mere dictionary words, but living realities.Sri Chinmoy

I wish all the runners the very best during their incredible 24,000 kilometre adventure through 49 European countries over the coming months.'

Herman Van Rompuy - Llywydd y Cyngor Ewropiaidd

Am fyw o wyboaeth am y Ras Heddwch ymwelwch a'u gwefan swyddogol

Taith y Ras Heddwch drwy Gymru

Dydd Mawrth y 27ain o Fai

15.00 - Cyrraedd Caergybi o'r Iwerddon

Dydd Mercher 28ain o Fai

08.30 - Cyrraedd gorsaf Llanberis

Bydd rhai rhedwyr yn rhedeg i gopa'r Wyddfa ac yn ol, tra bydd rhai eraill yn mynd ar Reilffordd yr Wyddfa

12.30 - Gadael gorsaf Llanberis tuag at Portmeirion. Cyfle i'r cyhoedd ymuno a'r rhedwyr am rai llathenni neu rhai milltiroedd.

15.30 - Cyrraedd PortmeirionRoute

Bydd y Ras Heddwch yn cwrdd a'r Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, a fydd yn croesawu y Ras Heddwch i Gymru yn swyddogol, yn ogydtal o Robin Llywelyn ar y lawnt ger Gwesty Portmeirion.

Dydd Iau 29ain o Fai

11.00 - Cyrraedd Ganolfan y Dechnoleg Amgen.

Dydd Gwener 30ain o Fai

10.00 - Cyrraedd Eglwys Gadeiriol Brecon

Bydd y rhedwyr yn cael eu croesawu gan y Deon, a fydd yn rhoi bendith ar y Torts Heddwch, ac yn rhedeg gyda nhw peth o'r ffordd am Gaerdydd.

17.00 - Cyrraedd Cerflyn Heddwch a Harmoni Ledled y Byd, ar y Promenad, Bae Caerdydd

17.15 - 18.15 - Derbyniad yn y Ganolfon Eglwys Norwyaidd i'r Ras Heddwch yr Arglwydd Faer a'i Chonsort

Dydd Sadwrn 31ain o Fai

09.00 - Gadael y Cerflyn Heddwch a Harmoni Ledlyd y Byd, Y Promenad, Bae Caerdydd. Rhedeg o Gymry i Fryste, Lloegr.

0 Sylwadau - Ychwanegu Sylw

Ychwanegu Sylw

  1. Tick to subscribe to comments

RSS Feed

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion