Skip to content

Gwyl Fwyd a Chrefft Portmeirion 2013

gwyl fwyd logo

Bydd Gwyl Fwyd a Chrefft Portmeirion yn digwydd ar ddydd Sadwrn 7 a dydd Sul 8 Rhagfyr 2013.

Mae'r Wyl wedi ei sefydlu bellach yn un o brif wyliau bwyd a chrefftau'r ardal. Daeth dros 50 o gynhyrchwyr i addrangos eu cynnrych yn 2013 a daeth bron i 3,000 o ymwelwyr i'r wyl dros y ddau ddiwrnod.

Bydd yr ŵyl yn fwy ac yn well eleni gyda hyd at 75 o stondinau bwyd a chrefft, arddangosfeydd coginio a chrefftau, adloniant tymhorol, Siôn Corn yn ei weithdy a llawer mwy.

Os ydych chi'n gynhyrchydd bwyd, diod neu grefftau Cymreig ac yn dymuno gwneud cais am stondin lawrlwythwch y ffurflen gais isod:

Cais Stondin Gwyl Fwyd 2013 (Word 2007)

Os yw eich fersiwn o Word yn hyn na 2007 defnyddiwch y ddogfen isod:

Cais Stondin Gwyl Fwyd a Chrefft 2013 (Word 2003)

0 Sylwadau - Ychwanegu Sylw

Ychwanegu Sylw

  1. Tick to subscribe to comments

RSS Feed

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion