Skip to content

Siôn Corn yn ei weithdy

sioncornBydd Siôn Corn a'i gorachod yn brysur yn eu gweithdy bob dydd Sadwrn a dydd Sul ym mis Rhagfyr ac ar Noswyl y Nadolig.


Mae gweithdy Siôn Corn gyferbyn â Siop y Llong ac i fyny ychydig o risiau.
Mae ganddo anrheg i bob plentyn oed ysgol gynradd (hyd at 11 oed). Mae'r gweithdy ar agor 11:30-15:30 (a hanner dydd tan 3 noswyl y Nadolig).

Defnyddiwch eich tocyn mynediad gaeaf neu brynu tocyn ar lein (am £ 2 i oedolion ac am ddim i blant)
Pris llawn mynediad heb docyn ar-lein neu docyn mynediad gaeaf yn £10 i oedolion a £6 i blant.

  Am fwy o wybodaeth ffoniwch y tollborth ar 01766 772311

0 Sylwadau - Ychwanegu Sylw

Ychwanegu Sylw

  1. Tick to subscribe to comments

RSS Feed

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion