Skip to content

Festival No.6 wins major award

bestnewfest.jpg

Roedd Gŵyl Rhif 6, y digwyddiad a lansiwyd eleni ym mhentref Portmeirion, yn ddewis poblogaidd iawn ymysg pleidleiswyr a beirniaid, gan sgorio y teitl 'Gwyl Newydd Orau'. Enillodd hefyd yn yr adran 'Perfformiad Gorau'r Flwyddyn' a roddwyd i New Order am eu sesiwn nos Sul i gloi'r ŵyl. Ar ben hynny enillodd dyfeisiwr yr ŵyl Gareth Cooper wobr 'Hyrwyddwr y Flwyddyn'.

Roedd 1200 o westeion yn y digwyddiad a gynhaliwyd Roundhouse Llundain.

Gweler rhestr lawn o enillwyr isod.

festival6awardsGwyl Fawr Orau:
Bestival

Gŵyl Ganolig Orau

Bloodstock


Gŵyl Fach Orau:
Y Not

Gwyl newydd a noddir gan Mynediad i Bob Maes:
Gŵyl Rhif 6

Digwyddiad Dawns Gorau a noddir gan Bars Peppermint:
GlobalGathering

Gwyl Metropolitan:
Camden Crawl

Line-Up:
Download

Gwyl Deuluol Orau:
Lledred

Asiantaeth y Flwyddyn a noddwyd gan IQ:
William Morris

Hyrwyddwr y  Flwyddyn a noddwyd gan Robertson Taylor:
Gareth Cooper (Gŵyl Rhif 6, Beach Break, Lollibop)

Perfformiad y Flwyddyn:
New Order yng Ngŵyl Rhif 6


Gwobr Cyflawniad Oes:
John Probyn

 

0 Sylwadau - Ychwanegu Sylw

Ychwanegu Sylw

  1. Tick to subscribe to comments

RSS Feed

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion