Skip to content

Tocynnau Rhodd

£100 voucher

Mae gennym ddewis da o docynnau rhodd ar gael ar gyfer pob achlysur.

Dyma anrheg ardderchog y gellir ei defnyddio unrhyw adeg o fewn 12 mis o'r dyddiad prynu ac yn cynnig gwerth am arian rhagorol.

Gallwch ddewis tocyn rhodd am noson neu am ddwy noson a'r rheini'n cynnwys swper a brecwast i ddau o bobol naill ai yng Nghastell Deudraeth neu yn Ngwesty Portmeirion.

Os nad yw aros dros nos yn addas beth am docyn rhodd te pnawn (sy'n cynnwys mynediad am ddim i'r pentref) neu docyn rhodd swper yn y Gwesty neu'r Castell.

Os nad ydych yn siwr be fyddai'r anrheg orau beth am docyn rhodd i'w wario unrhyw le o fewn pentref Portmeirion? Mae tocynnau rhodd  £100 a £50 ar gael ac yn wahanol i sawl tocyn arall mae newid arian parod ar gael wrth wario'r tocynnauyma hyd at 10% o werth y tocyn.

TOCYNNAU RHODD PORTMEIRION
Anrheg hawdd a phoblogaidd y gellir eu gwario fel rhan daliad neu fel taliad llawn am unrhyw bryniant neu wasanaeth ar y safle. Ac mae'r tocynnau rhodd profiad arbennig yn ffordd hwyus iawn o roi noson neu ddwy o wyliau ym Mhortmeirion i rywun arbennig neu bryd o fwyd yn y Gwesty neu'r Castell.
.
£100 voucherTOCYN CANPUNT

Gellir gwario'r tocyn hwn yng Ngwesty Portmeirion a'r Sba, Castell Deudraeth a Siopau Portmeirion ar y safle.

Ni ellir mo'i drosglwyddo na'i gyfnewid am arian ond rhoddir newid hyd at 10% o'i werth.

Dilys am 12 mis o'r dyddiad arno.

 

£50 voucherHANNER CANPUNT

Gellir gwario'r tocyn hwn yng Ngwesty Portmeirion a'r Sba, Castell Deudraeth a Siopau Portmeirion ar y safle.

Ni ellir mo'i drosglwyddo na'i gyfnewid am arian ond rhoddir newid hyd at 10% o'i werth.

Dilys am 12 mis o'r dyddiad arno.

2 night break voucherDWY NOSON ARBENNIG

Llety am ddwy noson, swper table d'hôte tri chwrs a brecwast llawn, i ddau'n rhannu llofft neu swît. 

Unrhyw swît neu lofft sydd ar gael heblaw Swît y Paun / Pentŵr.

Swper yn y Gwesty neu'r Castell yn ôl eich dewis (heb gynnwys diodydd).

Dilys am 12 mis. Mae'r sawl sy'n derbyn y tocyn yn galw 01766 772300 i gadw lle (gan nodi'r rhif sydd ar y tocyn).

 

Tocyn Rhodd 1 nos Gift VoucherUN NOSON ARBENNIG

Llety dros nos, swper table d'hôte tri chwrs a brecwast llawn i ddau'n rhannu llofft neu swît yn y penterf neu'r gwesty.

Unrhyw swît neu lofft sydd ar gael heblaw Swît y Paun / Pentŵr.

Swper yn y Gwesty neu'r Castell yn ôl eich dewis (heb gynnwys diodydd).

Dilys am 12 mis. Mae'r sawl sy'n derbyn y tocyn yn galw 01766 772300 i gadw lle (gan nodi'r rhif sydd ar y tocyn).

Tocyn Rhodd swper dinner Gift VoucherBWRDD I DDAU

Bwrdd i ddau ar gyfer swper table d'hôte yn y Gwesty neu Gastell Deudraeth unrhyw noson gan ddibynnu bod lle ar gael. 

Mae'r tocyn hwn gyfwerth â dau swper table d'hôte tri chwrs yng Ngwesty Portmeirion neu werth cyffelyb yng Nghastell Deudraeth.

Nid yw'n cynnwys diodydd na dewisiadau à la carte. Dilys am 12 mis.

I  gadw bwrdd mae'r sawl sy'n derbyn y tocyn yn ffonio 01766 770000 gan roi rhif y tocyn inni.

Tocyn Rhodd Te PM Tea Gift VoucherTE PNAWN I DDAU

Te prynhawn i ddau yng Ngwesty Portmeirinon gan gynnwys mynediad i ddau i'r pentref.

Mae'r tocyn hwn gyfwerth â dau de pnawn yng Ngwesty Portmeirion os oes lle ar gael (nid fydd te pnawn ar gael yn y gwesty adeg priodas yn y gwesty).

I holi mae'r sawl sy'n derbyn y tocyn yn ffonio 01766 770000. Dilys 12 mis.

Mae angen dangos y tocyn i geidwad y tollborth ac wedyn ei roi yn llaw'r derbynnydd yn y gwesty.

Delfrydol ar gyfer:

Pen-blwydd arbennig

Pen-blwydd priodas

Anrheg Nadolig

Sypreis bach neis i rywun arbennig

Cynllunwyd y tocynnau rhodd yn gelfydd a'u hargraffu ar bapur safon uchel. Maen nhw'n cael eu cadw mewn amlen anrheg arbennig.

Gellir prynu tocynnau rhodd ar-lein 

£3.95 yw cost cludiant i bob archeb (yr un pris os prynwch un neu ragor o docynnau rhodd) ac mae'n cynnwys yswiriant o ddrws i ddrws i ddiogelu eich pryniant.

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion