Skip to content

Ystafell Uwchradd yn y Gwesty

Hotel superior double

Mae llofftydd uwchradd y Gwesty i gyd ar y llawr cyntaf y prif dŷ gyda mynediad lifft neu risiau (ac ambell ris i rai ohonynt yn ogystal â'r lifft). Mae ganddynt olygfa o'r Traeth Bach a bryniau Meirionnydd, heblaw Tŷ Un sydd a golygfa tuag at y pentref. Mae gan bob un o'r llofftydd faddondy gyda bath a chawod. Yn y llofftydd mae set deledu sgrin fflat, ffôn, cysylltiad band-eang diwifr, cyfleusterau te a choffi. Rhestrir y llofftydd unigol isod. Os hoffech neilltuo llofft benodol mi wnawn ein gorau i sicrhau'ch dewis ond ni allwn warantu hyn gan ei fod yn dibynnu ar yr hyn sydd ar gael

Tŷ Un

Lleolir Tŷ Un ar lawr cyntaf pen blaen y prif dŷ (sef  prif adeilad y gwesty). Mae hon yn llofft uwchradd ddwbl gyda baddondy. Ceir ohoni olygfa i fyny am y pentref ond dim golygfa o'r traeth.

Tŷ Dau

Lleolir Tŷ Dau ym mhen blaen y prif adeilad ar y llawr cyntaf. Mae hon yn llofft uwchradd ddwbl gyda baddondy. Ceir ohoni olygfa o'r Traeth Bach a'r mynyddoedd.

Tŷ Tri

Lleolir Tŷ Tri ym mhen blaen y prif adeilad ar y llawr cyntaf. Mae hon yn llofft uwchradd gyda gwely dwbl a baddondy. Gellir addasu'r llofft i fod a dau wely sengl os archebir hynny ymlaen llaw. Ceir ohoni olygfa o'r Traeth Bach a'r mynyddoedd.

Tŷ Pedwar

Lleolir Tŷ Pedwar ger pen ucha'r grisiau ar lawr cyntaf y prif adeilad. Mae hon yn llofft uwchradd gyda gwely dwbl a baddondy. Gellir addasu'r llofft i fod a dau wely sengl os archebir hynny ymlaen llaw. Ceir ohoni olygfa o'r Traeth Bach a'r mynyddoedd.

Tŷ Pump

Lleolir Tŷ Pump ar y llawr cyntaf.  Mae hon yn llofft uwchradd gyda gwely dwbl. Ceir ohoni olygfa o'r Traeth Bach a'r mynyddoedd.

Tŷ Chwech

Lleolir Tŷ Chwech yng nghanol y gwesty ar y llawr cyntaf.  Mae hon yn llofft uwchradd gyda gwely dwbl. Ceir ohoni olygfa o'r Traeth Bach a'r mynyddoedd. 

Tŷ Saith

Lleolir Tŷ Saith yng nghanol y gwesty ar y llawr cyntaf.  Mae hon yn llofft uwchradd gyda gwely dwbl. Gellir addasu'r llofft i fod a dau wely sengl os archebir hynny ymlaen llaw.Ceir ohoni olygfa o'r Traeth Bach a'r mynyddoedd. 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion