Skip to content

Ystafell Deulu yn y Pentref

Village family

Mae gennym un ystafell deulu sy'n cysgu 3, wele isod am fanylion.

Llety'r Prior

Codwyd Llety'r Prior yn 1929 a'i enwi felly ar ôl Prior Ynys Bŷr a ddaeth acw i aros ar ôl ei agor. Llofft gyda dau wely sengl a baddondy ac un llofft sengl ar wahân sydd yma gyda mynediad i fyny rhediad o risiau o Sgwâr y Batri.  Golygfa dros y Traeth Bach.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion