Skip to content

Ystafell Ddwbl neu Ddau Wely yn y Pentref

Village standard

Mae pedair llofft yn y pentref sy'n addas i'w gosod fel llofftydd dwbl neu â dau wely sengl (Y Gromen, Tŷ Pont 3, Tŷ Pont 4, a Tŷ Clogwyn 2)

Gellir addasu'r llofftydd hyn yn unol â'ch dewis. Sylwch mai fel llofftydd dwbl y'u gwerthir oni ddywedir yn wahanol wrthym wrth archebu'r llety, felly os gwelwch yn dda a wnewch chi nodi'ch dewis wrth archebu os dymunwch ddau wely sengl yn lle gwely dwbl.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion