Skip to content

Swît Deulu yn y Pentref

Village family suite

Mae yma dair swît deulu yn y pentref a'r rheini'n cynnwys llofft ddwbl gyda baddondy 'en suite' a llofft gyda dau wely sengl neu wely dwbl bach a baddondy neu ystafell gawod ar wahân. Mae Rhesdai Siantri 2 ar y llawr gwaelod heb risiau. Mae'r tair swît â man parcio preifat y tu allan. Mae gan bob swît deledu lliw sgrin fflat, ffôn deialu uniongyrchol, oergell a chyfarpar te a choffi a gwasanaeth bang-eang diwifr. Gweler manylion unigol ohonynt isod. Os hoffech neilltuo llofft benodol mi wnawn ein gorau i sicrhau'ch dewis ond ni allwn warantu hyn gan ei fod yn dibynnu ar yr hyn sydd ar gael.

 

Rhesdai Siantri 2 
  
Codwyd y rhes hon ganol y chwedegau. Mae'r swît hon yn cynnwys lolfa ganolog a dwy lofft gyda baddondy bob un, y naill gyda gwely dwbl main llawn a'r llall gyda gwely dwbl bach. Fe'i lleolir ym mhen ucha'r pentref gyda lle parcio y tu allan a dim grisiau i'w dringo i fynd iddi.
 
Uncorn 
  

Codwyd yr Uncorn yn 1964-65 yn yr arddull glasurol. Mae'n cynnwys lolfa ganolog a dwy lofft, un ddwbl ac un gyda dau wely sengl, gyda baddondy ar gyfer y ddwy.  Ceir oddi yma olygfeydd eang o ganol y pentref. Mae lle parcio preifat y tu allan. Hwn oedd hoff adeilad Clough ym Mhortmeirion gan ei fod yn osgeiddig o ran edrychiad er mor syml oedd yr adeiladwaith.

 

Swît y Bwau

Mae'r swît yma'n cynnwwys llofft ddwbl gyda baddondy 'en suite', llofft gyda dau wely sengl ac ystafell gawod ar wahan, lolfa gydag oergell, sinc a chyfarpar te a choffi a man parcio preifat y tu allan. Mae'r brif lofft yn cynnwys gwely sydd â theledu sgrin fflat yn codi o waelod y gwely, a theledu sgrin fflat yn y lolfa. Lleolir y swît ar y llawr cyntaf uwchben parlwr hufen ia, gyferbyn â Siop Pot Jam a gerllaw caffi Neuadd y Dref.

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion