Skip to content

Swit Ddwbl Foethus yn y Pentref

Village deluxe double

Mae switiau moethus y pentref wedi eu lleoli yn yr Angor a'r Ffynnon a lleoliadau eraill o amgylch y pentref. Mae gan bob un ohonynt olygfa o'r pentref neu o'r Traeth Bach. Mae Rhesdai Siantri 1 ar y llawr gwaelod heb risiau ond rhaid esgyn grisiau i gyrraedd y lleill. Os yw hynny'n creu anhawsderau awgrymwn ichi gysylltu â ni'n uniongyrchol ar 01766 770000 neu ar ebost gwesty@portmeirion-village.com i drafod eich anghenion. Mae gan bob swît ystafell ymolchi, teledu lliw sgrin fflat, ffôn deialu uniongyrchol, oergell a chyfarpar te a choffi a gwasanaeth bang-eang diwifr. Gweler manylion unigol ohonynt isod. Os hoffech neilltuo llofft benodol mi wnawn ein gorau i sicrhau'ch dewis ond ni allwn warantu hyn gan ei fod yn dibynnu ar yr hyn sydd ar gael.

Angor 1
 
Codwyd adeilad yr Angor yn 1932 a'i gefn at glogwyn ym mhen isa'r pentref ger y traeth. Dyma'r adeilad agosaf at y Gwesty. Eir i Angor Un dros bont o'r ffordd. Ceir ohoni olygfa eang dros y pwll nofio a'r Traeth Bach. Mae'r Swît foethus hon yn cynnwys llofft ddwbl (gyda gwely 'pedwar postyn'), baddondy a lolfa. Adnoddau'n cynnwys teledu, ffôn, oergell ac offer gwneud paned.
 
Angor 3
 
Swît foethus yw Angor Tri gyda llofft ddwbl (gyda gwely pedwar postyn haearn gwyn), baddondy a lolfa. Ceir ohoni olygfa o'r pwll nofio a'r Traeth Bach. Mae hon wedi ei chodi uwchben y llawr gwaelod ac eir iddi i fyny rhediad byr o risiau cerrig o'r lle parcio preifat oddi isod. Adnoddau'n cynnwys teledu, ffôn, oergell ac offer gwneud paned.
 
Ffynnon 2
 
Yn Ffynnon Dau, neu'r Ffynnon Uchaf, y sgrifennodd Noël Coward ei gomedi enwog Blithe Spirit ac yntau'n aros yma yng Ngwanwyn 1941. Swît foethus yw Ffynnon Un gyda llofft ddwbl, baddondy a lolfa. Ceir ohoni olygfa o'r pwll nofio a'r Traeth Bach. Mae hi drws nesaf i Angor 2 ar yr un lefel. Adnoddau'n cynnwys teledu, ffôn, oergell ac offer gwneud paned.
 
Rhesdai Siantri 1
 

Mae'r swît foethus hon yn cynnwys lolfa a llofft ddwbl gyda baddondy. Fe'i lleolir y drws nesaf i Resdai Siantri Dau ac nid oes dim grisiau i'w dringo i fynd iddi. Mae lle parcio y tu allan. Ceir ohoni olygfa braf o ganol y pentref. Adnoddau'n cynnwys teledu, ffôn, oergell ac offer gwneud paned.

Swit Neifion
 
Cynlluniwyd y bwthyn hwn yn 1925 ar gychwyn un y gwaith o godi'r pentref. Swît foethus yw hon yn awr gyda llofft ddwbl, baddondy a lolfa. Eir iddi i fyny grisiau pren a cheir ohoni olygfa o'r pentref a'r traeth. Adnoddau'n cynnwys teledu, ffôn, oergell ac offer gwneud paned.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion