Skip to content

Gwesty Portmeirion

The Hotel PortmeirionAgorwyd Gwesty Portmeirion dros benwythnos y Pasg, 1926 ac mae wedi parhau fel canolbwynt y pentref ers adeg yna (heblaw am gyfnod pan ddifrodwyd yr adeilad ar ôl tân ym 1981).

Hen blasty Aber Iâ yw cnewyllyn yr adeilad a hwnnw'n dyddio o'r cyfnod Fictorianaidd. Er mwyn ei addasu i fod yn westy aeth Clough ati'n fuan ar ôl prynu'r safle i ychwanegu estyniad i dalcen y gorllewin a hynny'n creu hanner dwsin o lofftydd ychwanegol. Ddechrau'r 1930 ychwanegodd Clough fwyty un llawr ar ffurf hanner cylch i edrychiad deheuol yr adeilad ynghyd â chyntedd hanner cylch i'r tu blaen i greu mynedfa bwrpasol. Difrodwyd y fynedfa hon yn llwyr yn nhân 1981 ond fe'i hadferwyd i'w hysblander gynt yn 2009 a'i hailagor yn swyddogol gan y cerddor Jools Holland.

Mae'n ymddangos i'r adeilad gwreiddiol gael ei godi rywdro cyn 1850. Fe'i disgrifiwyd gan y teithiwr a'r llyfrbryf lleol Richard Richards yn 1861 fel "un o'r rhai prydferthaf o'r holl blasau haf i'w codi ar hyd arfordir Cymru."

Mirror RoomErbyn 1925 roedd hen stad Aber Iâ wedi dirywio'n enbyd gan i'r lle gael ei esgeuluso ers cenhedlaeth. Llys Ifor Hael o le ydoedd pan ddaeth Clough dros y trothwy am y tro cyntaf a gweld y mieri lle bu mawredd. Ond gwelodd fawredd y lleoliad ar waetha'r dagfa wyllt o ddrain a chwyn a gweld bod yma gyfle i wireddu breuddwyd bore oes. "Roedd yn amlwg i mi," meddai yn ei hunangofiant, "fod yn rhaid defnyddio'r hen dŷ ar lan y môr ar gyfer rhyw bwrpas. Mi wyddwn fod yn rhaid imi ganfod sail i gynnal y lle'n fasnachol a daeth i'm meddwl y gallai twristiaeth gynnig yr ateb. Dros Pasg 1926,  wedi cwta blwyddyn o waith paratoi, agorais yr hen blas, gydag addasiadau, ac yn betrus ddigon, fel gwesty didrwydded."

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion