Skip to content

Eglurhad y Tariff

 

Yma ym Mhortmeirion mae gennym gyfraddau gwahanol i wahanol achlysuron .

 

Cyfraddau Tymhorol Gwely, Brecwast a Phryd Nos


Os ydych yn cynllunio ymhell ymlaen llaw ac yn hyderus na fydd eich cynlluniau teithio yn newid, yna manteisiwch ar ein cyfraddau Prynu ymlaen llaw . Mae'r cyfraddau hyn yn cynnig pris gostyngiedig a'r gwerth gorau am arian , fodd bynnag, oes angen talu ymlaen llaw yn llawn wrth gwblhau yr archebiad. Mae pob archeb a wnaed ar gyfradd Prynu ymlaen llaw yn anhrosglwyddadwy a ni chaiff ei ad-dalu mewn achos o ganslo. Rydym yn argymell eich bod yn cymeryd yswiriant teithio perthnasol .

Cyfradd Gwely, Brecwast a Phryd Nos

Os hoffwch ychydig fwy o hyblygrwydd ac hoffech gadarnhau eich archeb trwy ddefnyddio cerdyn credyd/debyd, yna bydd y cyfradd yma yn cynnig Gwely, Brecwast a Phryd Nos unai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth. Gall yr archebion hyblyg yma eu canslo hyd at 3yh y diwrnod cynt heb ddim cost - os caiff y stafell ei ganslo wedi i'r amser yma, yna bydd gost y noson gyntaf yn daladwy gan ddefnyddio y manylion cerdyn a roddwyd.

 

Gwely a Brecwast Cyw Cynnar

Os ydych yn cynllunio ymhell ymlaen llaw ac yn hyderus na fydd eich cynlluniau teithio yn newid, yna manteisiwch ar ein cyfradd Gwely a Brecwast Cyw Cynnar . Mae'r cyfradd yma yn cynnig pris gostyngiedig a'r gwerth gorau am arian , fodd bynnag, oes angen talu ymlaen llaw yn llawn wrth gwblhau yr archebiad. Mae pob archeb a wnaed ar gyfradd Prynu ymlaen llaw yn anhrosglwyddadwy a ni chaiff ei ad-dalu mewn achos o ganslo. Rydym yn argymell eich bod yn cymeryd yswiriant teithio perthnasol .


Gwely a Brecwast

Os hoffwch ychydig fwy o hyblygrwydd ac hoffech gadarnhau eich archeb trwy ddefnyddio cerdyn credyd/debyd, yna bydd y cyfradd yma yn cynnig Gwely a Brecwast Cymreig traddodiadol, unai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth. Gall yr archebion hyblyg yma eu canslo hyd at 3yh y diwrnod cynt heb ddim cost - os caiff y stafell ei ganslo wedi i'r amser yma, yna bydd gost y noson gyntaf yn daladwy gan ddefnyddio y manylion cerdyn a roddwyd.
Mewn achos o ganslo, bydd cyfeirnod canslo yn cael ei roi a rhaid iddynt gael eu cadw fel tystiolaeth.  

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â'n Tîm Archebu ar 01766772300/301 neu reception@portmeirion-village.com

Cyfraddau sy'n cynnwys Pryd Nos

Lle caiff pryd nos ei gynnwys yn y gyfradd, bydd hyn yn cynnwys pryd tair chwrs oddi ar y fwydlen Table d'Hote yng Ngwesty Portmeirion neu cost cyfartal oddi ar fwydlen A la Carte Castell Deudraeth. Ni all unrhyw lwfans ni chaiff ei ddefnyddio ei drosglwyddo at unrhyw eitem arall. Os bydd plant yn aros yn y llety ar raddfa pryd nos yn gynnwysiedig, yna bydd gan y plant lwfans o £15 yr un tuag at pryd nos.

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion