Skip to content

Cynnig Gwanwyn i Haf

Spring Into Summer 2017

Mae'r haf ar ei ffordd, a pha le gwell i fwynhau'r arfordir a chefn gwlad na Phortmeirion? Gyda 19 milltir o deithiau cerdded, pensaernïaeth ysblennydd a'n gerddi hardd, byddwch yn sicr o fwynhau.
Mae ein cynnig poblogaidd Gwanwyn i mewn i'r Haf yn ôl eto ar gyfer 2018 ac mae'n cynnwys:

  • Potel o Prosecco yn eich ystafell 
  • Cinio 3 chwrs yn y Gwesty neu Gastell Deudraeth
  • Llety dros nos
  • Brecwast llawn Cymraeg
  • Mynediad i Bentref Portmeirion

Mae'r prisiau'n dechrau o £235.00 y noson yn seiliedig ar 2 o bobl yn rhannu ystafell bentref safonol.
Cysylltwch â'n tîm gwerthu ar 01766 772300/772301 neu trwy e-bost stay@portmeirion-village.com

Mae'r cynnig hwn ar gael rhwng y 4ydd o Fehefin a'r 19eg o Orffennaf ac mae'n dibynnu ar argaeledd a gall cyfyngiadau arhosiad o leiaf 2 noson fod yn gymwys. Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i gael gwared â'r cynnig hwn ar unrhyw adeg a heb rybudd ymlaen llaw. Mae cyfradd hyrwyddo'r gwanwyn i mewn i'r Haf yn gyfradd talu ymlaen llaw a bydd y taliad yn cael ei gymryd wrth archebu (na ellir ei drosglwyddo na'i ad-dalu rhag ofn canslo). Rydym yn eich cynghori i chi gymryd yswiriant teithio perthnasol. Mae’n cynnwys Swper 2 cwrs neu werth cyfatebol yng Nghastell Deudraeth. Mae yno lwfans o £15 am unrhyw plenty. Mae Prosecco yn cael ei weini yn eich ystafell ar ddyddiad cyrraedd a ni ellir ei gymryd yn yr ystafell fwyta. Mae'r holl archebion yn ddarostyngedig i delerau ac amodau safonol Portmeirion.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion