Skip to content

Seibiant Bwthyn Hunanarlwyo 2 Noson ym Mhortmeirion

self catering 22

Ymlaciwch yn un o'n 14 o fythynnod hunanarlwyo unigryw o gwmpas y Pentref, a mwynhewch fwyd noson yn ystafell fwyta Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth ar un o'r nosweithiau hynny, ynghyd â photel o win yn eich ystafell wrth gyrraedd.

  • Bwthyn Deudraeth £284
  • Dolffin, Tŵr Telfords neu Batri £ 314
  • Gate House, Ceffylau Gwyn, Cliff House, Angel, Belvedere a Toll House £ 354
  • Chantry, Dorlan Goch a Tŷ'r Llywodraeth £ 404

Mae'r prisiau'n seiliedig ar 2 o bobl mewn bwthyn yn aros am 2 noson. Rhaid cwblhau'r archeb ar gyfer y cynnig arbennig hwn trwy gysylltu â'n tîm gwerthiant, trwy e-bost reception@portmeirion-village.com neu drwy ffonio 01766 772300/301

Mae'r holl brisiau yn seiliedig ar 2 oedolyn yn rhannu. Mae yno gost am gwneud cais am oedolion a phlant ychwanegol. Plis nodwch y bydd dyddiadau cyrraedd yn ystod yr wythnos ar ddydd Llun neu ddydd Mercher a bydd Gwesty Portmeirion ar gau rhwng y 19eg a'r 30ain o Dachwedd.

Mae'r cynnig hwn ar gael rhwng 6 Tachwedd a 21 Rhagfyr, ac mae'n ddarostyngedig i argaeledd. Dim ond nifer gyfyngedig o ystafelloedd sydd ar gael ar y cynnig hwn. Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i gael gwared â'r cynnig hwn ar unrhyw adeg a heb rybudd ymlaen llaw. Mae'r gyfradd hyrwyddo hon yn gyfradd talu ymlaen llaw a bydd y taliad yn cael ei gymryd ar adeg archebu (na ellir ei drosglwyddo na'i ad-dalu rhag ofn y caiff ei ganslo). Rydym yn eich cynghori i chi gymryd yswiriant teithio perthnasol. Mae gan unrhyw blant sy'n aros yn yr ystafelloedd lwfans o £15 y plentyn tuag at swper. Mae'r cynnig hwn ar gael i archebu trwy'r swyddfa Archebu yn unig. Nid yw brecwast wedi'i gynnwys yn y pecyn hwn, ond gellir ei brynu yng Nghastell Deudraeth am gost ychwanegol.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion