Skip to content

Camu Tua'r Haf

Spring Into Summer 2017

Manteisiwch ar ein cynnig Camu tua’r Haf eto eleni!

Arhoswch 2 noson rhwng y 4ydd o Fehefin â’r 19eg o Orffennaf.

Mae’r pecyn yn cynnwys potelaid o Prosecco yn eich ystafell pan gyrhaeddwch chi, swper 3 chwrs un ai yng Ngwesty Portmeirion neu yng Nghastell Deudraeth. Cewch fwynhau brecwast Cymreig llawn bob bore, Wi-Fi am ddim, mynediad am ddim i bentref Portmeirion a pharcio wedi’i neilltuo i chi.

Dilys o 4 Mehefin tan 19 Gorffennaf, ar yr amod bod lle ar gael. Prisiau yn dechrau o £235 y noson (wedi’i seilio ar 2 berson yn rhannu ystafell ddwbl safonol). Gellir uwchraddio.

 

Archebwch ar-lein neu cysylltwch â’n tîm llety ar 01766 772300 / 772301 neu gallwch anfon ebost at reception@portmeirion-village.com


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion