Skip to content

Ystafell Fawr yn y Castell

Castle grand room

Mae yng Nghastell Deudraeth bedair llofft sy'n cael eu galw'n Stafelloedd Mawr. 

Castell 1

Mae Castell Un yn Ystafell Fawr wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf (mynediad lifft ar gael) sy'n cynnwys adran gysgu a lolfa gynllun agored (gyda gwely soffa sydd ar gael i'w ddefnyddio heb dâl ychwanegol). Mae hi'n cynnwys gwely llydan, teledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD, tân nwy hefo fflamau go iawn wedi ei fframio gan y lle tân llechi gwreiddiol, baddondy marmor gyda gwres dan llawr a baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi gegin fechan gydag oergell a lle i wneud paned. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Glas a llwyd yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a llechi Cymreig wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan yr ystafell falconi a golygfa dros yr ardd Fictorianaidd. Printiau gwreiddiol wedi eu llofnodi gan Marc Chagall yw'r lluniau, o gasgliad preifat Susan Williams-Ellis, sy'n addurno'r waliau.

Castell 2

Mae Castell Dau yn Ystafelloedd Fawr wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf (mynediad lifft ar gael)sy'n cynnwys adran gysgu a lolfa gynllun agored. Mae hi'n cynnwys gwely llydan, teledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD, tân nwy hefo fflamau go iawn gyda ffram dderw o'i amgylch, baddondy marmor gyda gwres dan llawr a baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi gegin fechan gydag oergell a lle i wneud paned. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Gwyrdd a lliw cerich yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a llechi Cymreig wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan yr ystafell olygfa orllewinol dros yr ardd Fictorianaidd. Paentiadau olew gwreiddiol gan Susan Williams-Ellis a'i gwr Euan Cooper-Willis sy'n addurno'r waliau.

 

Castell 4

Mae Castell Pedwar yn Ystafelloedd Fawr wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf (mynediad lifft ar gael)sy'n cynnwys adran gysgu a lolfa gynllun agored. Mae hi'n cynnwys gwely dwbl, teledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD, tân nwy hefo fflamau go iawn gyda ffram dderw o'i amgylch, baddondy marmor gyda gwres dan llawr a baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi gegin fechan gydag oergell a lle i wneud paned. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Tywod a lliw cerich yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a charreg wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan yr ystafell olygfa tua'r dwyrain dros cae dreif tuag at fynyddoedd y Moelwyn. Paentiadau gwreiddiol gan Sarah Nechamkin o gasgliad preifat Susan Williams-Ellis sy'n addurno'r waliau.

Castell 8

Mae Castell Wyth yn Ystafell Fawr wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf (mynediad lifft ar gael)sy'n cynnwys adran gysgu a lolfa gynllun agored. Mae hi'n cynnwys gwely dwbl, teledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD, tân nwy hefo fflamau go iawn gyda ffram dderw o'i amgylch, baddondy marmor gyda gwres dan llawr a baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi gegin fechan gydag oergell a lle i wneud paned. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Tywod a lliw cerich yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a charreg wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan yr ystafell olygfa tua'r dwyrain dros cae dreif tuag at fynyddoedd y Moelwyn. Paentiadau gwreiddiol gan William Sewlyn o gasgliad preifat Susan Williams-Ellis sy'n addurno'r waliau.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion