Skip to content

Ystafell Ddwbl yn y Castell

Castell C

Mae ystafelloedd dwbl Castell Deudraeth yn llofftydd safonnol, braf sef Castell 5, 6 a 10 a'r rheini wedi eu lleoli ar yr ail lawr gyda golygfeydd o'r gerddi.

Castell 5

Mae Castell Pump yn Ystafell Uwchradd wedi ei lleoli ar yr ail  lawr (mynediad lifft ar gael) sy'n cynnwys adran gysgu a lolfa gynllun agored. Mae hi'n cynnwys gwely dwbl, teledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD, tân nwy hefo fflamau go iawn wedi ei fframio gan y lle tân llechi gwreiddiol, baddondy marmor gyda gwres dan llawr a baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi gegin fechan gydag oergell a lle i wneud paned. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Gwinau a leim yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a llechi Cymreig wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan ystafell olygfa dros yr ardd Fictorianaidd. Paentiadau olew gwreiddiol gan Fred Uhlman o gasgliad preifat Susan Williams-Ellis sy'n addurno'r waliau.

Castell 6

Mae Castell Chwech yn Ystafell Uwchradd wedi ei lleoli ar yr ail  lawr (mynediad lifft ar gael) sy'n cynnwys adran gysgu a lolfa gynllun agored. Mae hi'n cynnwys gwely dwbl, teledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD, tân nwy hefo fflamau go iawn gyda ffram dderw o'i amgylch, baddondy marmor gyda gwres dan llawr a baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi gegin fechan gydag oergell a lle i wneud paned. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Coch a du yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a llechi Cymreig wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan ystafell olygfa dros yr ardd Fictorianaidd. Paentiadau gwreiddiol gan Sarah Nechamkin o gasgliad preifat Susan Williams-Ellis sy'n addurno'r waliau.

Castell 10

Mae Castell Deg yn Ystafelloedd Uwchradd wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf (mynediad lifft ar gael) sy'n cynnwys gwely llydan, teledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD, tân nwy hefo fflamau go iawn wedi ei fframio gan y lle tân tywodfaen gwreiddiol, baddondy marmor gyda gwres dan llawr a baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi lle gwneud paned ac oergell. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Gwyrdd a lliw cerich yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a llechi Cymreig wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan yr ystafell olygfa o'r traeth bach i'r de ac o'r ardd Fictorianaidd i'r gorllewin. Llunaiu gwreiddiol o waith Sarah Nechamkin o gasgliad preifat Susan Williams-Ellis sy'n addurno'r waliau.

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion