Skip to content

Swît yn y Castell

Castle suite

Mae tair swît yn y Castell, gyda gwelyau soffa ar gael yn yr ystafell eistedd. 

Castell Tri

Mae Castell Tri yn Swît Uwchradd wedi ei lleoli ar y llawr cyntaf (mynediad lifft ar gael) sy'n cynnwys llofft gyda gwely chwe troedfedd o led, teledu a baddondy marmor 'en suite' gyda gwres dan llawr, baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi ystafell eistedd ar wahan (gyda gwely soffa sydd ar gael i'w ddefnyddio heb dâl ychwanegol) sy'n cynnwys teledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD a thân nwy hefo fflamau go iawn wedi ei fframio gan y lle tân llechi gwreiddiol. Mae ganddi gegin fechan gydag oergell a lle i wneud paned. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Siocled a hufen yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a llechi Cymreig wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan y llofft olygfa o'r clogwyn tu cefn i'r Castell ac o'r lolfa ceir golygfa dros cae dreif tua'r mynyddoedd i'r dwyrain. Paentiadau olew gwreiddiol gan Fred Uhlman a Kyffin Williams o gasgliad preifat Susan Williams-Ellis sy'n addurno'r waliau.

 

Castell Saith

Mae Castell Saith yn Swît Uwchradd wedi ei lleoli ar yr ail lawr (mynediad lifft ar gael) sy'n cynnwys llofft gyda gwely chwe troedfedd o led, teledu a baddondy marmor 'en suite' gyda gwres dan llawr, baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi ystafell eistedd ar wahan (gyda gwely soffa sydd ar gael i'w ddefnyddio heb dâl ychwanegol) sy'n cynnwys teledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD a thân nwy hefo fflamau go iawn wedi ei fframio gan y lle tân llechi gwreiddiol. Mae ganddi gegin fechan gydag oergell a lle i wneud paned. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Siocled a hufen yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a llechi Cymreig wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan y llofft olygfa o'r clogwyn tu cefn i'r Castell ac o'r lolfa ceir golygfa dros cae dreif tua'r mynyddoedd i'r dwyrain. Paentiadau olew gwreiddiol gan Sarah Nechamkin o gasgliad preifat Susan Williams-Ellis sy'n addurno'r waliau.

Castell Naw

Mae Castell Naw yn Swît Uwchradd wedi ei lleoli ar yr ail lawr (mynediad lifft ar gael) sy'n cynnwys llofft gyda gwely chwe troedfedd o led, teledu a baddondy marmor 'en suite' gyda gwres dan llawr, baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi ystafell eistedd ar wahan (gyda gwely soffa sydd ar gael i'w ddefnyddio heb dâl ychwanegol) sy'n cynnwys teledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD a thân nwy hefo fflamau go iawn wedi ei fframio gan y lle tân tywodfaen gwreiddiol. Mae ganddi gegin fechan gydag oergell a lle i wneud paned. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Siocled a hufen yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a llechi Cymreig wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan y Swit olygfa dros cae dreif a'r mynyddoedd i'r dwyrain a thros y traeth bach i'r de. Lluniau gwreiddiol gan Sarah Nechamkin a Susan Williams-Ellis o gasgliad preifat Susan Williams-Ellis sy'n addurno'r waliau.

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion