Skip to content

Swît Pen y Twr

Castle penthouse

Mae swit Pen-y-Twr wedi ei lleoli ar trydydd llawr (mynediad lifft ar gael i'r ail lawr wedyn grisiau llechi preifat) ac mae'n cynnwys llofft, lolfa a theras tu allan. Mae hi'n cynnwys gwely llydan, dwy set deledu sgrin lydan gyda DVD a chwaraewr CD, tân nwy cynllun agored hefo fflamau go iawn, baddondy marmor gyda gwres dan llawr a baddon corddi a theilsen seramig gan Bronwyn Williams-Ellis. Mae ganddi gegin gydag oergell a lle i wneud paned. Derw Cymreig yw defnydd lloriau'r ystafell gyda gwres dan llawr. Glas a llwyd yw prif liwiau'r llofft gyda charped tapis gwlan Roger Oates wedi ei gynllunio'n arbennig i'r llofft, blancedi Melin Tregwyn a dodrefn derw a llechi Cymreig wedi eu gwneud gan Benchmark Woodworking. Mae gan yr ystafell ddigon o oleuni naturiol ac mae golygfa gyfyng o'r teras drwy'r tyllau saethau tua de dros y cae mawr a'r traeth bach. Paentiad olew mawr gan Kyffin Williams yw prif lun y swit.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion