Skip to content

Ty'r Llywodraeth

GOVsnow -278
Cysgu 8
Cynllun Bwthyn

3 Ystafell Ddwbl                            Cegin

Ystafell Fwyta2 "Day bed"

Dwy Ystafell Sengl                                  Lolfa

 

Oriel o luniau tu mewn a tu allan

 

Lleoliad

Wedi ei leoli oddi ar Sgwâr y Batri, fynny'r grisiau heibio ochr siop y Prisoner at fynediad y Bwthyn. Mae blaen y ty yn edrych dros y Sgwar Ganol, tra bod y cefn mae lawnt gwesteion gyda golygfa o'r aber ac i lawr am Westy Portmeirion. mae man parcio Ty'r Llywodraeth wedi ei leoli ger Caffi Glas yn Sgwar y Gyfarchfa.

Hanes

Yr oedd Tŷ'r Llywodraeth (1929-30; rhestrwyd yn Radd II yn 1971) drws nesaf at y Tŷ Gwylio blaenorol a'r Campanîl. Adeilad o gymeriad 18fed ganrif ydyw gyda waliau wedi'u plastro, bargodion danheddog a thoeau talcen teils. Fe'i cysylltir â'r Dolffin gan bont logia ar y llawr cyntaf. Rhoddwyd yr enw Tŷ'r Llywodraeth arno am ei fod, ar adeg ei godi, yn cynnwys y grwp cyfan o adeiladau ar ben y clogwyn. Yn wreiddiol, darparai ystafelloedd gwesty gyda gwasanaeth ond, erbyn heddiw, bwthyn hunan ddarpar i wyth ydyw. Ar y drychiad deheuol mae ornament llong ceramig a ffenestr trompe l'oeil gyda phen corniog yn edrych allan dros lawnt y Batri. Uwchben y drws ffrynt mae haul bychan yn sbecian trwy'r cymylau, ac ar grib y prif dŵr mae gwylan gopr yn edrych allan tua'r môr.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion