Skip to content

Siantri

CHANTRYPortmeirion -09
Cysgu 9
Cynllun Bwthyn

Dwy ystafell ddwbl ( un en suite)  Ystafell a dau wely

Tair ystafell sengl                          Lolfa - Ystafell Fwyta

Cegin                                            

Gweld pdf o gynllun y bwthyn

Oriel o luniau tu mewn a tu allan

 

Lleoliad

Mae ty Siantri wedi ei leoli ar fan uchaf y Pentref, yn edrych dros ganol y Pentref, gyda'r aber yn y cefndir. Mae man parcio Siantri ger y drws mynediad, ac ma gandd falconi preifat gyda golygfeydd o'r pentref a'r aber.

Hanes

Y rheswm syml dros alw'r adeilad hwn yn Siantri (1937, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) yw am fod Clough wedi hoffi'r enw. Golygai gam cyntaf y gwaith adeiladu ym Mhortmeirion 'begio'r prosiect' trwy ymrwymo ei hun i'r adeiladau mwyaf trawiadol, a'u cysylltu i'r adeiladau llai pwysig nes ymlaen. Gan hynny, fe godwyd y Siantri ar y safle uchaf un, ar graig serth uwchlaw'r lôn a lawnt y pentref. Llety ar gyfer Augustus John ydoedd gyda stiwdio ar y llawr uchaf ynghyd â lens lydan yn edrych dros y Campanîl. Yr oedd gan Augustus John gynlluniau eraill fodd bynnag. Yr oedd y cynllun yn dra manwl, gan gynnwys brasluniau o sawl ongl a model wrth raddfa, sydd yn y Gromen. Sonnir am y Siantri mewn llyfr yn 1938 "Small Houses £500 - £2,500" (H. Myles Wright M.A., ARIBA, The Architectural Press, Llundain, 1938) lle caiff ei disgrifio fel hyn: "Built firstly to serve as extra accommodation for hotel guests, and ultimately for letting to artist and family. Top floor comprises self-contained studio with access to cupola (chimney) outlook platform.....Cost: Approx. £1,500 - 1s 3½d per cu.ft." Cerflun mewn glas ac aur o "Sun and Glory" yw'r panel ar y ciwpola. Erbyn heddiw bwthyn hunan ddarpar i wyth yw'r Siantri.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion