Skip to content

Dorlan Goch

Dorlan goch
Cysgu 8
Cynllun Bwthyn

Ystafell ddwbl         Ystafell ddwbl en suite

Dwy stafell gyda dau wely                  Ystafell Gawod

Cegin                                                 Ystafell Fwyta

Ystafell Sengl

Pdf o'r cynllun llawr
Oriel o luniau tu mewn a tu allan

 

Lleoliad

Ar y ffordd rhwng Castell Deudraeth a Pentref Portmeirion. Mae ganddo ddreif breifat, gyda hen ddigon o le i barcio o leiaf tri car. Mae'r Teras yn edrych dros gaeau, ac gyda golygfeydd gwych o'r aber.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion