Skip to content

Bwthyn Deudraeth

Deudraeth_Cottage
Cysgu 5
Cynllun Bwthyn

Dwy Stafell Ddwbl                                   Ystafell Sengl

Cegin                                                     Ystafell Folchi

Lolfa                                                       Ystafell Fwyta

Gweld pdf o gynllun y Bwthyn

Oriel o luniau tu mewn a tu allan

 

Lleoliad

Wedi ei leoli yn hen iardiau y Castell wrth i chi ddod i lawr y dreif, gyferbyn a Castell Deudraeth. Mae parcio yn syth y tu allan i'r Bwthyn a mae gardd breifat yno hefyd.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion