Skip to content

Batri

BATTERYCIMG1573
Cysgu 5
Cynllun y Bwthyn

Ystafell Ddwbl gyda cawod en suite             Ystafell Sengl

Ystafell a ddau wely sengl                            Balconi

Ystafell fwyta yn y Gegin                              Gweld pdf o'r Ystafell

Oriel o luniau tu mewn a tu allan

 

Lleoliad

Mae bwthyn Batri wedi ei leoli ar Sgwâr Batri, a chaiff ei gyrraedd fynny grisiau allannol o'r Sgwâr. Mae'r mynediad yn edrcyh dros siop y Prisoner a Caffi'r Sgwar. Y tu cefn mae ganddo olygfa dros lawnt y gwesteion i lawr at y Gwesty, a'r arfordir. Mae balcony ar y llawr cyntaf sydd yn edrych ar yr un olygfa. Mae parcio i fwthyn Batri yn sgwar y Gyfarchfa.

Hanes

Cynlluniwyd y Batri (1927, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) fel 'Bloc C' ar gynllun dyddiedig Mawrth 21ain 1927. Adeilad trillawr yn arddull 'Ceintaidd' yr 18fed ganrif ydyw, gyda ffenestr gilgant 'stwco' ar y llawr gwaelod ynghyd ag estyll a bargodion llydan uwchlaw. Sonnir amdano mewn erthygl ar Bortmeirion gan E.Maxwell Fry yn yr Architects' Journal ym Mehefin 20fed, 1928. Ar ôl trafod y Tŷ Gwylio mae'n disgrifio'r Batri fel "tŷ wedi'i beintio'n wyn drosto gan edrych allan yn dawel tua'r môr, fel pe na bai'n ymwybodol o'r tŵr a godai o ddryswch ei sgaffaldiau i dorri ar awdurdod y cyntaf-anedig." Y bythynnod eraill a gwblhawyd erbyn y dyddiad hwn oedd yr Angel a Neifion ar lawnt y pentref. Rhoddwyd cyfiawnhad i'r enw Batri trwy osod pâr o ynnau canon i warchod ei deras caerog. Daeth y rhain o Gaer Belan, a godwyd ar y Fenai i wrthsefyll yr ymosodiad a ddisgwylid gan Napoleon. Bwthyn hunan ddarpar i chwech yw'r Batri gyda llofft ddwbl, llofft dau wely a dwy lofft sengl, cegin fwyta ac ystafell fyw, dwy ystafell ymolchi a theras y tu allan. Yr oedd yr Ystafell Siartiau ar y llawr gwaelod yn union o dan y Batri, ac unwaith yn fodurdy.

 


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion