Skip to content

Angel

angel
Cysgu 6
Cynllun Ystafell

Llofft Ddwbl                                              Gegin

Dwy Lofft a dwy wely sengl                       Ystafell Gawod

Ystafell Folchi                                          Ystafell Fwyta

Lolfa                                                        Gweld pdf o'r ystafell

Oriel o luniau tu mewn a tu allan
Lleoliad

Mae Angel wedi ei leoli gyferbyn a Neuadd Ercwlff yn ganol y Pentref (Gall ddioddef o swn pan fydd partion nos yn Neuadd Ercwlff). Mae yn eistedd ar ochr y sgwâr ganol. Mae lle parcio yr ystafell wedi ei leoli yn Sgwâr y Gyfarchfa, ger siop hufen Ia Cadwalader's.

Hanes

Yr Angel (1926, rhestrwyd yn Radd II yn 1971) oedd bwthyn cyntaf Clough ym Mhortmeirion. Fe'i galwyd yn Angel am fod gan Clough arwydd deniadol iawn o angel yr oedd eisiau ei ddefnyddio. Mae ei gynllun yn dyddio o ddiwedd 1925 neu ddechrau 1926 ac fe godwyd y bwthyn yn 1926-27 ynghyd â Neifion ('Bloc y Modurdy'). Cyfeirir at y ddau fwthyn fel 'Bloc A' a 'Bloc B' ar ddarluniau cynnar Clough. Mae y rhan fwyaf o ddarluniau Clough o Bortmeirion yn eithaf elfennol ac yn rhagbrofol iawn eu natur, gyda sgôp i wneud amrywiadau yn ystod yr adeiladu. O ran arddull, cymeriad traddodiadol de-orllewin Lloegr sydd i'r Angel heb fawr ddim ochrau syth nac onglau dde. Nodir y deunyddiau fel brics 9 modfedd ar y llawr gwaelod, coed pared 4 modfedd wedi eu hwynebu gyda phlastr sment ar y llawr cyntaf, a ffenestri casment metel gan Crittall. Erbyn heddiw, bwthyn hunan ddarpar i chwech yw'r Angel. Ar deras deheuol yr Angel, cododd Clough Astrolab i goffáu dechrau'r haf. Dywed y geiriau o amgylch y fainc gron, 'To William Willett, in gratitude'. Bu William Willett yn flaenllaw gyda chyflwyno amser yr haf ac arbed oriau dydd a chredai Clough y dylem oll fod yn ddiolchgar i'r gŵr a roddodd ein nosweithiau o haf hirfelyn tesog i ni.


Back

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion