Skip to content

Bythynnod

 1. Angel

  Angel

  Gyferbyn a Neuadd Ercwlff. Ystafell eistedd, llofft ddau wely, llofft ddwbl, dwy lofft sengl, dau faddondy, cegin/ystafell fwyta Darllen mwy...

 2. Batri

  Batri

  Mae gan y Batri lolfa, llofft ddwbl en suite, llofft sengl, llofft gyda dau wely, dwy ystafell ymolchi a chegin. Wedi'i leoli ar Sgwâr y Batri rhwng Tolldy a Siop y Prisoner, gyda balconi preifat gyda golygfa o'r traeth. Darllen mwy...

 3. Belfedir

  Belfedir

  Ystafell eistedd, llofft ddau wely, llofft ddwbl, dwy lofft sengl, dau faddondy, cegin/ystafell fwyta Darllen mwy...

 4. Siantri

  Siantri

  Ystafell eistedd/fwyta, llofft ddau wely sengl, llofft ddwbl, pedair llofft sengl (un hefo gwely mawr), tri baddondy, cegin. Parcio y tu allan i'r bwthyn. Golygfeydd gwych dros ganol y pentref. Darllen mwy...

 5. Cesig Gwynion

  Cesig Gwynion

  Ystafell eistedd/fwyta, 2 lofft dwbl ac un gwely bach lawr grisiau. Ystafell cawod (llawr isaf), gegin Darllen mwy...

 6. Tollty

  Tollty

  Ystafell eistedd/fwyta, dwy lofft ddau wely sengl, dwy lofft sengl, baddondy, cegin Darllen mwy...

 7. Bwthyn Deudraeth

  Bwthyn Deudraeth

  Dwy Ystafell Ddwbl, Ystafell Sengl, Cegin, Ystafell Bwyta, Lolfa a Ystafell Molchi Darllen mwy...

 8. Ty Llywodraeth

  Ty Llywodraeth

  Mae ystafell eistedd, ystafell fwyta, tair ystafell wely ddwbl, dwy ystafell wely sengl, tri ystafelloedd ymolchi. Darllen mwy...

 9. Dorlan Goch

  Dorlan Goch

  Yma mae ystafell ddwbl, sy'n arwain i ystafell sengl, ystafell ddwbl en suite, dwy ystafell gyda dau wely, cegin, lolfa, ystafell fwyta a stafell cawod. Darllen mwy...

 10. Ty Clogwyn

  Ty Clogwyn

  Cliff House consists of a double en suite room, a en suite twin room and a single room. It also has a downstairs bathroom, kitchen and lounge/dining room. Darllen mwy...

 11. Gatws

  Gatws

  Ystafell eistedd, ystafell fwyta, llofft hefo dau wely sengl, dwy lofft sengl, baddondy, cegin. Darllen mwy...

 12. Dolffin

  Dolffin

  Ystafell eistedd, ystafell fwyta, llofft ddau wely sengl, llofft ddwbl, baddondy, cegin/ystafell fwyta Darllen mwy...

 13. Twr Telford

  Twr Telford

  Ystafell eistedd, llofft ddwbl, llofft sengl, baddondy, cegin/ystafell fwyta Darllen mwy...

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion