Skip to content

Archebion Munud Olaf

BYTHYNNOD HUNAN ARLWY PORTMEIRION

 

Mae yna 13 o fythynnod hunan-ddarpar ym Mhortmeirion yn amrywio o ran maint o fflatiau dwy ystafell wely i dai pum ystafell wely. 11 wedi eu lleoli o fewn y pentref a 3 yn cael eu lleoli ar dir ond ychydig y tu allan i'r pentref ei hun h.y Cesig Gwynion (ar y cei 200 llath o'r gwesty), Dorlan Goch (rhwng y pentref a'r Castell Deudraeth) a Bwthyn Deudraeth (200 llath o Castell Deudraeth).

Pob un o'r 13 bythynnod yn llawn cymeriad ac yn unigryw. Maent yn cael eu dodrefnu'nVisit birdseye view gyfforddus (taflenni a thywelion yn cael eu cynnwys) ac mae ganddynt Wi-Fi, setiau teledu sgrin fflat, ffonau deialu uniongyrchol, ceginau gyfarparu yn llawn (y rhan fwyaf gyda pheiriannau golchi llestri) a phatios preifat a / neu gerddi. Mae parcio preifat y tu allan nad yw'r rhan fwyaf o'r bythynnod, fodd bynnag mae rhai ohonynt yn cael mynediad i gerbydau uniongyrchol ( Cesig Gwynion, Tŷ Llywodraeth, Dolffin) ac mae cryn nifer yn cael mynediad trwy risiau tu allan.

Gwelwch manylion bythynod unigol (lluniau mewnol / allanol )    

Seibiant Bwthyn Hunanarlwyo 2 Noson ym Mhortmeirion

Ymlaciwch yn un o'n 14 o fythynnod hunanarlwyo unigryw o gwmpas y Pentref, a mwynhewch fwyd noson yn ystafell fwyta Gwesty Portmeirion neu Gastell Deudraeth ar un o'r nosweithiau hynny, ynghyd â photel o win yn eich ystafell wrth gyrraedd.

  • Bwthyn Deudraeth £284
  • Dolffin, Tŵr Telfords neu Batri £ 314
  • Gate House, Ceffylau Gwyn, Cliff House, Angel, Belvedere a Toll House £ 354
  • Chantry, Dorlan Goch a Tŷ'r Llywodraeth £ 404

Mae'r prisiau'n seiliedig ar 2 o bobl mewn bwthyn yn aros am 2 noson. Rhaid cwblhau'r archeb ar gyfer y cynnig arbennig hwn trwy gysylltu â'n tîm gwerthiant, trwy e-bost reception@portmeirion-village.com neu drwy ffonio 01766 772300/301

Mae'r holl brisiau yn seiliedig ar 2 oedolyn yn rhannu. Mae yno gost am gwneud cais am oedolion a phlant ychwanegol. Plis nodwch y bydd dyddiadau cyrraedd yn ystod yr wythnos ar ddydd Llun neu ddydd Mercher a bydd Gwesty Portmeirion ar gau rhwng y 19eg a'r 30ain o Dachwedd

 

**Archebion Munud Olaf**    

Angel Cottage, Portmeirion

Deudraeth_Cottage Cliff house

RHAGFYR
11 - 14 Rhagfyr ( 4 Noson Ganl Wythnos)

Dolffin neu Batri - £450

Tollty - £505

Siantri neu Ty Llywodraeth - £615

Bwthyn Deudraeth - £395

15 - 17 Rhagfyr (3 Noson dros Penwythnos)

Batri -  £450

Angel, Tollty neu Ty Clogwyn - £505

Dorlan Goch - £615

Bwthyn Deudraeth - £395

18 - 21 Rhagfyr ( 4 Noson Ganol Wythnos)

Twr Telfford - £450

Angel, Tollty neu Ty Clogwyn - £505

Ty Llywodraeth neu Dorlan Goch - £615

Bwthyn Deudraeth - £395

22 - 24 Rhagfyr ( 3 Noson dros Penwythnos)

Twr Telfford neu Batri - £450

GatwsAngel, Tollty neu Ty Clogwyn - £505

25 - 28 Rhagfyr ( 4 Noson Ganol Wythnos)

Angel, Tollty neu Ty Clogwyn - £700

I gadw llety, cysylltwch y Swyddfa Llety ar 01766 772300/301 neu drwy ebost ar reception@portmeirion-village.com 

Nodwch bydd y taliad llawn yn ddyledus wrth cadw llety

Yn unol a thelerau hunan arlwy, nid oes ad-daliad ar gael os bydd angen rhyddhau llety,

Ni fydd unrhyw archebion parod yn cael eu drosglwyddo

Os hoffech chi gael bwyd yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth, yna cysylltwch yn uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell)

   
       

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion