Skip to content

Archebion Munud Olaf

BYTHYNNOD HUNAN ARLWY PORTMEIRION

 

Mae yna 13 o fythynnod hunan-ddarpar ym Mhortmeirion yn amrywio o ran maint o fflatiau dwy ystafell wely i dai pum ystafell wely. 11 wedi eu lleoli o fewn y pentref a 3 yn cael eu lleoli ar dir ond ychydig y tu allan i'r pentref ei hun h.y Cesig Gwynion (ar y cei 200 llath o'r gwesty), Dorlan Goch (rhwng y pentref a'r Castell Deudraeth) a Bwthyn Deudraeth (200 llath o Castell Deudraeth).

Pob un o'r 13 bythynnod yn llawn cymeriad ac yn unigryw. Maent yn cael eu dodrefnu'nVisit birdseye view gyfforddus (taflenni a thywelion yn cael eu cynnwys) ac mae ganddynt Wi-Fi, setiau teledu sgrin fflat, ffonau deialu uniongyrchol, ceginau gyfarparu yn llawn (y rhan fwyaf gyda pheiriannau golchi llestri) a phatios preifat a / neu gerddi. Mae parcio preifat y tu allan nad yw'r rhan fwyaf o'r bythynnod, fodd bynnag mae rhai ohonynt yn cael mynediad i gerbydau uniongyrchol ( Cesig Gwynion, Tŷ Llywodraeth, Dolffin) ac mae cryn nifer yn cael mynediad trwy risiau tu allan.

Gwelwch manylion bythynod unigol (lluniau mewnol / allanol )    

CYNNIG ARBENIG 2 NOSON MEWN BWTHYN

Arhoswch yn un o'n 13 o fythynnod hunanarlwyo unigryw o gwmpas y Pentref a gewch fwynhau  Cinio Nos yn Gwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth ar un noson.

  • Bwthyn Deudraeth £279
  • Dolffin, Tŵr Telford neu Batri £309
  • Gatws, Cesig Gwynion, Ty Clogwyn, Angel, Belfedir a Tholl £349
  • Siantri, Dorlan Goch a Thŷ'r Llywodraeth £399

Mae'r prisiau'n seiliedig ar 2 bobl yn aros am seibiant o 2 noson. I archebu’r cynnig arbennig yma, cysylltwch â'n tîm gwerthu e-bost reception@portmeirion-village.com neu drwy ffonio 01766 772300/301

Mae angen gwneud cais am oedolion a phlant ychwanegol. Nodwch yn garedig y bydd y dyddiadau cyrraedd ar unai ddydd Llun neu ddydd Mercher. Mae'r cynnig hwn ar gael rhwng Ionawr 16/4 - 3/5 ac mae'n ddarostyngedig i argaeledd. Dim ond nifer gyfyngedig o ystafelloedd sydd ar gael ar y cynnig hwn. Mae Portmeirion yn cadw'r hawl i gael gwared â'r cynnig hwn ar unrhyw adeg a heb rybudd ymlaen llaw. Mae'r gyfradd hyrwyddo hon yn gyfradd talu ymlaen llaw a bydd y taliad yn cael ei gymryd ar adeg archebu (na ellir ei drosglwyddo na'i ad-dalu rhag ofn y caiff ei ganslo). Rydym yn eich cynghori i gymryd yswiriant teithio perthnasol. Mae'r cynnig hwn ar gael i archebu trwy'r swyddfa gwerthu’n unig. 

**Archebion Munud Olaf**    

Angel Cottage, Portmeirion

Deudraeth_Cottage Cliff house

EBRILL

27 - 29 Ebrill ( 3 Noson dros Penwythnos)

Batri - £450

Ty ClogwynAngel neu Tollty - £505

Dorlan Goch - £615

Bwthyn Deudraeth - £395

30 Ebrill - 3 Mai ( 4 Noson Ganol Wythnos)

Angel neu Tollty - £615

Siantri, Ty Llywodraeth neu Dorlan Goch - £725

I gadw llety, cysylltwch y Swyddfa Llety ar 01766 772300/301 neu drwy ebost ar reception@portmeirion-village.com 

Nodwch bydd y taliad llawn yn ddyledus wrth cadw llety

Yn unol a thelerau hunan arlwy, nid oes ad-daliad ar gael os bydd angen rhyddhau llety,

Ni fydd unrhyw archebion parod yn cael eu drosglwyddo

Os hoffech chi gael bwyd yng Ngwesty Portmeirion neu Castell Deudraeth, yna cysylltwch yn uniongyrchol ar 01766 772440 (Gwesty) neu 01766 772400 (Castell)

   
       

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion