Skip to content

Bythynnod Portmeirion

31 The Golden Dragon At NightMae'r bythynnod yn cynnwys ceginau gyda chyflenwad o lestri, gwydrau, offer coginio a phopty microdon. Mae teledu lliw sgrin fflat ymhob bwthyn gyda a pheiriant chwarae DVDs  â ffôn deialu uniongyrchol.  Mae gwasanaeth band eang diwifr ar gael ymhob bwthyn.

Yn gynwysedig yn y pris mae gwresogi, tyweli a chynfasau. Bydd y gwelyau wedi eu cyweirio cyn ichi gyrraedd.

Mae gwlau a crud ychwnaegol ar gael am tâl ychwanegol

  • Crud ychwanegol - £7.50 y noson
  • Gwely ychwanegol - £15 y noson fesul gwely

Cysylltwch yr adran Llety am rhagor o fanylion am ba fythynnod sydd yn medru cymeryd unrhyw eitemmau ychwanegol

Gellir trefnu gwasanaeth cadw tŷ am dâl ychwanegol yr awr os cawn gadarnhad ymlaen llaw. Gallwn drefnu gwasanaeth gwarchod plant os cawn rybudd ymlaen llaw.

Mae croeso i westeion y bythynnod hunan arlwyo ddefnyddio adnoddau'r Gwesty. Bydd y pwll nofio yn cael ei gynhesu o fis Mai tan fis Medi. Mae bwyty'r gwesty a bar a bwyty Castell Deudraeth ar agor bob noson heblaw am eu cyfnod cau ym mis Ionawr.  Fe'ch cynghorir i holi am le ym mwyty'r Gwesty ymlaen llaw os yn bosibl (rhif 01766 770000). Ar adegau bydd y Gwesty wedi ei neilltuo ar gyfer achlysuron preifat a hynny'n golygu na fydd y bwyty ar gael.

Mae brasserie Castell Deudraeth ar agor bob dydd. Croeso i blant. Byrddau yn yr ardd pan fo'r tywydd yn braf. Gwasanaeth bws mini o'r pentref.  I gadw bwrdd ffoniwch 01766-772400.

CHANTRYPortmeirion -09Byddir yn cofrestru a chodi'r agoriad yng Nghastell Deudraeth.

Mae'n bosib yn ystod eich arhosiad y bydd cynrychiolwyr o'r Adran Gynnal a Chadw angen mynediad i'r bwthyn i archwilio sustemau dŵr, trydan, larwm tân, diffoddwyr tân ac unrhyw faterion eraill a gofynnwn ichi ganiatáu mynediad iddynt i wneud y gwaith angenrheidiol yma.

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion