Skip to content

AROS YM MHORTMEIRION

I weld llyfrau aros ym Mhortmeirion, cliciwch yma: 

I gael golwg ar luniau o'r llofftydd cliciwch yma

Mae yna lifft a grisiau yng Nghastell Deudraeth (ond dim ond grisiau preifat o'r ail lawr i swît Pen-y-Twr). Gellir rhoi gwely plygu neu got yn rhai o'r ystafelloedd, heblaw yn llofftydd y Gwesty gan nad ydynt yn addas.

Gweinir brecwast yn y prif adeilad ac yng Nghastell Deudraeth neu fe ellir archebu brecwast yn yr ystafell. Mae cinio dydd a chinio nos ar gael yn y Gwesty a'r Castell (ar brydiau bydd bwyty'r Gwesty ar gau amser cinio oherwydd achlysur preifat). Mae dewisiadau eraill o ran cinio yn y pentref: Caffi Glas a bwyty estyn ato Neuadd y Dref.

Siocledi Cymreig Beth am ychwanegu bocs o Siocledi Cymreig at eich arhosiad? Rhowch wybod i'r Adran Llety neu archebwch ar lein. Cost o £15.00 y bocs

 

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion