Skip to content

Ymweliadau grŵp

groupratesPrisiau Grwpiau 2015 a Manylion Trefnu

Cynigiwn brisiau arbennig i grwpiau o 12 neu fwy o blant ac oedolion cyn belled â'u bod yn talu gydag un taliad (gallwn drefnu i'ch anfonebu o sefydlu cyfrif gyda'r ffurflen yma)

 

Telerau Grwpiau Tymor 2015 (2 Fawrth 2015 - 31 Hydref 2015) gan gynnwys 20%TAW

Tocyn Llawn Grwp
Oedolion £10.00 £8.90
Consesiwn £9.50 £7.90
Plant (5 - 15) £7.00 £5.90

 

Mynediad am ddim i'r gyrrwr a'r tywysydd gan gynnwys pryd o fwyd yn y bwyty estyn ato gyda thocyn bwyd o'r tollborth.

Archebu

Rydym yn argymell i chi archebu lle i'ch grwp ymlaen llaw drwy ffonio, ffacsio, ebost neu gyda'r ffurflen archebu arlein isod.

Rhif Ffon archebu. 01766 772311

Rhif Ffacs archebu 01766 771331

ebost: toll@portmeirion-village.com

Dewiswch y ddolen isod i lenwi'r ffurflen archebu

 

Teithiau Tywys

Gallwn drefnu teithiau tywys i grwpiau o 12 neu fwy drwy apwyntiad. Er mae teithiau tywys byr ar gael am ddim i bawb rhwng mis Ebrill a mis Hydref. Er mwyn archebu taith dywys ymlaen bydd angen cysylltu a Meurig Jones, Rheolwr Stad, ar meurig@portmeirion-village.com (Ffon 01766 772306). Bydd grwpiau gyda mwy na 23 yn cael ei rhannu yn ddau grwp. Ar hyn o bryd rydym yn gallu cynnig y teithiau canlynol: -

Taith o amgylch Y Gwyllt

Taith o gwmpas 70 acr o goedwigoedd gyda Prif Arddwr Portmeirion Arwel Hughes. Mae gan Arwel dros 30 mlynedd o brofiad yn Mhortmeirion ac mae wedi cynnal teithiau tywys i RHS, National Trust a llawer mwy.

Portmeirion - Y lle a'i bwrbas Persaerniol

Taith tywys o amgylch y Pentref yn rhoi blas ar genesis a'r datblygiadau ar y safle unigryw yma, Pam? Pryd? a Sut? i gyd wedi eu ateb yn ogystal a eglurhad o foesau pensaerniol Clough Williams-Ellis. 

Parcio

Mae maes parcio y coetsys wrth y mynedfa i'r pentref, ac mae arwyddion ar y lon. Mae lle i 12 o goetsys ar y tro yma, gyda parcio ychwannegol ar gael os bydd angen. Rydym yn croesawu ryw 750 o dripiau coetsys i Bortmeirion y flwyddyn ar gyfartaledd.

Cysylltiadau

Trefnu ymweliad Grwp

Ffon 01766 772311

ebost : toll@portmeirion-village.com

Am gwestiynnau cyfrifon galwch Haf Jones ar 01766 772316

ebost : haf@portmeirion-village.com

Edrychwn ymlaen i'ch croesawu i bentref Portmeirion

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion