Skip to content

Arrival

phoca_thumb_l_arrival8.jpgThe Prisoner Arrival

"Arrival" yw'r bennod gyntaf yng nghyfres y Prisoner, 17 o benodau sy'n ymylu ar ffuglen wyddonol ond yn y bôn yn debyg o ran arddull i ffilmiau James Bond a chyfresi fel 'The Man from Uncle', 'Dangerman' ac eraill o'r un cyfnod. Dywedir mai hon oedd y gyfres deledu fwyaf dylanwadol ei chyfnod - darllenwch ragor yma: science fiction-allegorical. Roedd llawer o bobl greadigol y 60au'n dilyn y gyfres gan gynnwys y Beatles a Bob Dylan (os oedd ganddo adwy i deledu). Yn sicr The Prisoner yw'r gyfres hirhoedlaf i hanu o hafau hudolus hwyliog ganol y 60au. Darlledwyd hi gyntaf ar ITV y 29 Medi 1967 a'i darlledu yn yr Unol Daleithiau ar CBS y 1 Mehefin 1968.

Prif gymeriad y gyfres yw'r carcharor rhif 6, Number Six, sef Patrick McGoohan ac mae'r bennod gyntaf yn cyflwyno'r holl themâu sy'n greiddiol i'r gyfres drwyddi draw.

Cymerwyd enw Rhif 6 i fedyddio'r Ŵyl a gynhaliwyd yma fis Medi 2012, sef Gŵyl Rhif 6

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion