Skip to content

Tocyn Mynediad Gaeaf

GAEAF 2014Lawrlwythwch ffurflen i gael Aelodaeth Gaeaf am ddim ond £10 i oedolyn i roi mynediad am ddim o'r 29ain Tachwedd i'r 4ydd o Fawrth 2016.
Cewch ymweld sawl gwaith yn ystod y cyfnod hwn gyda mynediad i ddau oedolyn yn gynwysiedig.
Mynediad am ddim i blant sy'n ymweld gyda deiliad tocyn tymor gaeaf.
Tren Sion Corn ac ymweld a Gweithdy Sion Corn yn £2 i blant ac oedolion gydag anrheg i'r plant a gwin sbeis poeth i'r oedolion. Gweler y daflen am fanylion llawn.

Nid yw'r cynnig ar gael benwythnos yr ŵyl fwyd, 5ed - 6ed Rhagfyr (Oedolion £5, Henoed £4, Plant £3)

Mae Portmeirion ar agor bob diwrnod o 10yb tan 5yh heblaw diwrnod Nadolig.

Am ragor o wybodaeth ffoniwch y Ganolfan Wybodaeth ar 01766 770000.

PRYNU AELODAETH GAEAF AR-LEIN
...............................................................................
Cofrestrwch isod ac mi gewch eich harwain i dudalen lawrlwytho ffurflen aelodaeth gaeaf.
..............................................................................

Lawrlwytho’r Tocyn

Cwblhewch y ffurflen hon i lawrlwytho’r tocyn

A allwn ni anfon manylion hyrwyddiadau drwy e-bost yn y dyfodol?

  1. Gallwch ddileu’r tanysgrifiad ar unrhyw adeg os na fydd y cynnwys o ddiddordeb

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion