Skip to content

Tocyn Blwyddyn

Cofrestrwch am Docyn Blynyddol Portmeirion a dod yn un o'n Cyfeillion.annual pass 2013

Mae'r tocyn blynyddol yn rhoi mynediad diderfyn i Bortmeirion ar unrhyw ddiwrnod pan fyddwn ar agor i'r cyhoedd (nid yw'n cynnwys y cyfnod Gŵyl Rhif 6 4-7 Medi, a'r Nadolig).

Mae'r tocyn blynyddol ar gael am bris arbennig o £25 i bob oedolyn (16 oed a hŷn ) a £10 i blant (5 i 15 oed; plant dan 5 oed yn cael mynediad am ddim) os ydych chi'n cofrestru drwy Ddebyd Uniongyrchol.

Lawrlwythwch ein ffurflen Debyd Uniongyrchol yma.

Mae'r tocyn blynyddol yn costio £35 (£15 i blant) os ydych yn talu gyda siec, cerdyn credyd neu arian parod.

Rydym hefyd yn cynnig Aelodaeth Aur sydd ar gyfer yr aelod ac un gwestai yn ogystal âGOLDCARD gostyngiadau a budd-daliadau ychwanegol. Mae aelodaeth Aur yn £50 os ydych yn talu drwy Ddebyd Uniongyrchol a £60 os ydych yn talu drwy arian parod neu gerdyn credyd.

Lawrlwythwch ein gwahoddiad i ymuno â Chyfeillion Portmeirion yma.

TRIGOLION LLEOL MINFFORDD

Mae Portmeirion wedi ei leoli ym Minffordd ym mhlwyf Penrhyndeudraeth yng Ngwynedd. Fel arwyddPOSTCODES MINFFORDD o ewyllys da i drigolion pentref Minffordd rydym yn falch o gynnig y tocyn blynyddol ar gost o £5 yr oedolyn a £2.50 i blant ar gyfer trigolion llawn amser Minffordd os gallant ddangos cerdyn adnabod a phrawf o'ch cyfeiriad (bil cyfleustodau, datganiad swyddogol neu drwydded yrru) . Mae'r consesiwn ar gael i breswylwyr eiddo â'r codau post canlynol yn unig:

LL48 6HF , LL48 6HP , LL48 6HW , LL48 6HS ,LL48 6HN , LL48 6HG , LL48 6EE , LL48 6HL , LL48 6ED , LL48 6EL , LL48 6EF , LL48 6EG , LL48 6EH , LL48 6HU , LL48 6HY , LL48 6EN , LL48 6EP , LL48 6EW , LL48 6HD , LL48 6HR .

Yn ogystal â mynediad anghyfyngedig, gellir cynnwys cynigion unigryw a gostyngiadau, nosweithiau aelodau a theithiau arbennig. Bydd manteision eraill yn cael eu hychwanegu fel maen nhw'n codi .

Manteision Tocyn Blwyddyn

 • Mynediad am ddim i'r aelod am 12 mis (heblaw Gŵyl Rhif 6)
 • Mynediad am ddim i'r Ŵyl Fwyd a Chrefft
 • Gwahoddiad i achlysuron tymhorol
 • Sticer ffenest aelod
 • 10% oddi ar brydau (heblaw alcohol) yng Nghastell Deudraeth

 

Manteision Aelodaeth Aur

 • Mynediad am ddim i un gyda gwestai am 12 mis (heblaw Gŵyl Rhif 6)
 • Mynediad fel yr uchod i'r Ŵyl Fwyd a Chrefft
 • Gwahoddiad i achlysuron tymhorol
 • Sticer ffenest aelod
 • Blaenoriaeth ar gynigion arbennig Gwesty Portmeirion
 • 10% oddi ar brydau yn y Caffi Glas (heblaw alcohol)
 • 10% oddi ar brydau yng Ngwesty Portmeirion (heblaw alcohol)
 • 10% oddi ar brisiau Sba Môr Forwyn
 • 10% oddi ar brisiau'r Siop Lestri
 • 10% oddi ar brisiau Siop y Carcharor
HANES Y TOCYN BLWYDDYNmembers pass 1932

Yn 1932 cyflwynodd Clough Williams - Ellis roi tocyn blynyddol i Bortmeirion a oedd yn cynnwys aelodaeth o Gymdeithas Portmeirion. Roedd ei fanteision yn cynnwys mynediad am ddim i'r pentref a mynediad at lawnt a bwyty'r aelodau yn y gwesty. Mae'r holl fuddion hyn yn cael eu cynnwys yn y tocyn blynyddol newydd.

ARCHEBWCH EICH TOCYN BLYNYDDOL YMAVisit by car

Er mwyn prynu eich Tocyn Blynyddol cliciwch y linc uwchben ar gyfer y sgrin archebu. Unwaith y byddwch wedi archebu eich tocyn ar-lein byddwch yn derbyn e-bost cadarnhau y gallwch ei ddefnyddio fel eich tocyn dros dro ar eich ymweliad nesaf; yna codwch eich tocyn parhaol o'n Derbynfa Bentref newydd a swyddfa Gwybodaeth i Ymwelwyr ger y tollborth.

 

Yna, bydd angen i chi lofnodi cefn y tocyn a galluogi ein staff derbynfa gymryd delwedd gwe-gamera sy'n cael ei gadw gyda'ch manylion chi i ddilysu ymweliadau yn y dyfodol. Rydym hefyd yn cynnig y cyfle ichi sefydlu trefniant debyd uniongyrchol fel bod eich Tocyn Blynyddol yn cael ei diweddaru'n awtomatig ar gyfer y dyfodol. Os oes gennych ymholiadau neu gwestiynau , cysylltwch â'n Swyddfa Gwybodaeth i Ymwelwyr ar 01766 770000 ( ar agor o 9.30am hyd 5.30pm bob dydd ) neu anfonwch e-bost visit@portmeirion-village.com

 

Sylwer: Nid oes gennym gyfleusterau i gyhoeddi tocynnau blynyddol teulu neu tocynnau ar gyfer mwy nag un person neu blentyn.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion