Skip to content

Pwll i Blant

Llydawyr -yn -dawnsio 014Croeso i blant chwarae yn y pwll ar y Sgwâr Canol.

Mae'r dŵr yn cael ei newid yn rheolaidd ac yn cael ei brofi bob dydd, ac mae samplau'n cael eu profi ddwywaith y dydd.

Nid yw'r dŵr yn addas i'w yfed. Rhaid gwarchod plant bob amser.

Cynlluniwyd y Sgwâr Canol gan Clough Williams-Ellis a'i adeiladu yn 1965 ar safle hen gwrt tenis diolwg.

Plant -yn -y -pwllAr un pen i'r Sgwâr Canol mae'r Orchestfa gyda'i cholofnau Eionig a'i phaneli môr-forwyn a'i ffenestri wedi eu paentio ar y waliau.

Tu cefn i'r Orchestfa mae'r Gyfarchfa ar y chwith a Tŵr Telford ar y dde.

Am ragor o wybwybodaeth cysylltwch â'r Ganolfan Wybodaeth ar ebost : visit@portmeirion-village.com neu ffoniwch 01766 770000. Gwasanaeth dwyieithog.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion