Skip to content

TOCYNNAU MYNEDIAD AR-LEIN

dim cwnPrisiau mynediad arbennig ar-lein!

Cliciwch yma i brynu tocynnau ar-lein

Oedolion £9 (pris llawn £10)
Consesiwn  £8.50 (pris llawn £9.50)
Plant £6.50  (pris llawn £7)

Tocyn Teulu  (2+2) £28 (pris llawn £31)

Tocyn Teulu  (2+3) £32.50 (pris llawn £36)
Tocyn Teulu  (2+4) £37 (pris llawn £41)
Argraffwch eich tocyn a'i gyflwyno i geidwad y tollborth. Neu, os nad oes argraffydd ar gael, cadwch nodyn o'r rhif cadarnhau a rhoi hwn wrth gyrraedd, neu ddangos llun o'r tocyn ar sgrin eich ffôn. 

Gellir defnyddio'r tocynnau unrhyw dro o fewn 30 diwrnod i'r dyddiad prynu.

Nid yw tocynnau arferol yn ddilys ar gyfer Gŵyl Rhif 6, 4ydd - 7fed Fedi 2015. Gellir prynu tocynnau'r ŵyl yma:  www.festivalno6.com

Sylwch na chaniateir mynediad i gŵn i'r pentref. Mae mannau parcio cysgodol ar gael a dŵr i'r ci. Holwch yn y tollborth.

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion