Skip to content

TOCYNNAU MYNEDIAD ARLEIN

dim cwnPrisiau mynediad arbennig arlein!

Cliciwch yma i brynu tocynnau arlein

Tocyn Gaeaf £10 (Manylion Yma)
Oedolion £8.50 (pris llawn £10)
Consesiwn  £8 (pris llawn  £9)
Plant £5  (pris llawn £6)

Tocyn Teulu  (2+2) £25 (pris llawn £30)

Tocyn Teulu  (2+3) £30 (pris llawn £35)
Tocyn Teulu  (2+4) £35 (pris llawn £40)
Argraffwch eich tocyn a'i gyflwyno i geidwad y tollborth neu os nad oes argraffydd ar gael cadwch nodyn o'r rhif cadarnhau a rhoi hwn wrth gyrraedd neu ddangos llun o'r tocyn ar sgrin eich ffôn. 

Gellir defnyddio'r tocynnau unrhyw dro o fewn 30 diwrnod i'r dyddiad prynu.

Nid yw tocynnau arferol yn ddilys ar gyfer Gwyl Rhif 6 4ydd - 7fed Fedi 2015. Gellir prynu tocynnau'r wyl yma:  www.festivalno6.com

Sylwch na chaniateir mynediad i gwn i'r pentref. Mae mannau parcio cysgodol ar gael a dwr i'r ci. Holwch yn y tollborth.

 

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion