Skip to content

Y Sgwar Ganol

Bwyta: - 

Ydych am flasu gwir flas yr Eidal tra yn Mhortmeirion? Yna gwnewch yn siwr i ymweld a Caffi Glas yn ystod eich dydd, maent yn cynhyrchu Pitsas a Pastas yn dilyn rhai o ryseitiau traddodiadol Eidaleg. Gall gael ei fwynhau gyda Cwrw a Gwinoedd traddodiadol yr Eidal.

Mae Caffi Glas yn agored o 11yb hyd ta 5yh o fis Ebrill hyd at ddiwedd mis Hydref, ond bydd yn agored hyd at 7yh yn ystod y Pasg a gwyliau'r Haf. Yn ystod gwyliau'r Haf, bydd yn agor hyd at 9yh ar Nos Iau, Wener a Nos Sadwrn, ac yn cynnig gwasanaeth i chi fynd a'r bwyd gyda chi gyda'r nos.

Aros: - 

Y Sgwar Ganolog sy'n gartref i rai o fythynnod mwyaf trawiadol y Pentref. Yr un sy'n sefyll allan fwyaf ydi'r Swit Deulu, Uncorn. Mae'r adeilad trwaiadol pinc yn edrych dros ganol y pentref, ac mae ganddo ddwy ystafell ddwbl. Mae hwn yn hoff lety gan Jools Holland.

Mae'r adeilad a oedd yn stablau pan brynodd Clough y stad nawr yn gartref i dair ystafell Gwesty, mae dau o'r heini yn ystafelloedd areferol y Pentref (Cyfarchfa 1 a 2), a'r drydedd yn Swit y Pentref (Swit y Gyfarchfa).

Mae gweddill y llety yma yn Hunan Arwly, gyda bwthyn y Morforwyn yn eistedd reit yn ganol y Sgwar Ganol. Eto roedd hwn yn un o'r adeiladau prin oedd ar y stad cyn oes Clough, fel pob adeilad cynharach mae hwn hefyd wedi manteisio o cael hud Clough arno. Mae gan y Morforwyn ddwy ystafell a dau wely, dwy ystafell folchi a ystafell eistedd.

Bwthyn arall Hunan Arlwy yw Twr Telfford. Cafwyd y twr ei adeiladu i gymeradwyo dau gan mlynedd ers i Thomas Telford adeiladu Bont Menai, sy'n cysylltu Cymru a Sir Fon. Mae'r twr yn eistedd ar y graig i'r chwith o'r Uncorn, ac mae ganddo ystafell wely dwbl yn ogystal a ystafell sengl.

Pethau i'w Gweld: - 

Mae'r Sgwar Ganol yn lle da i dreulio amser yn synfyfyrio gan gymeryd i mewn y holl bethau sydd i'w gweld yno. Mae gan y Sgwar Ganol Orchestfa a Pafiliwn Gothig yn naill pen i'r llall, ac yn sefyll yn uchel uwchben y lawnt lle bydd Rhif 6 yn chwarae gwyddbwyll dynol yn y Carcharor mae ein efeilliaid Burmese. Hefyd yn y Sgwar Ganol mae cerflun o Hercules, prynnodd Clough y cerflun yn Aberdeen, a ddaeth a fo yr holl ffordd i Bortmeirion ar gefn ol-gerbyd. Hefyd yn edrych dros y Sgwar mae Friga, y Dduwes o ddydd Gwener.

Yn dominyddu un ochr o'r Sgwar mae Colfnres Bryste. Ar ol iddi ddioddef difrod yn dilyn rhyfela, ac am ei ddinistrio, penderfynnodd Clough ei symud i Bortmeririon, fe thynnodd hi i lawr fesul bric ac ei ail adeiladu yma. Ond roedd problem, roedd un o'r gargoiliau wedi difrodi, yna comisiynodd Clough, Jonah Jones i greu gargoil ohono ei hun i lenwi'r bwlch, yna y buasai wastad yn edrych dros y pentref.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion