Skip to content

Siantri a'r Groto

Aros: - 

Mae'r ardal yma yn cynnig dewis eang o ddewisiadau llety, o dai hunan arlwy sy'n cysgu 3, i rai digon mawr i gysgu 8, ac hynny cyn son am rai o fythynnod llety'r Gwesty. Yr adeilad mwyaf yw'r Siantri, sy'n sefyll yn dal uwchben sgwar ganol y pentref. Mae Bwthyn y Siantri yn hunan arlwy, ac mae lle yma i 8 o bobl. Cafodd Siantri ei ddylunio gan Clough fel bwthyn a stiwdio i Augustus John, fel y buasai yn gallu gweithio o'r stiwdio.

Mae bythynnod Hunan Arlwy eraill yn yr ardal yma hefyd: - Fila Wins Uchaf ac Isaf (y ddau yn cysgu 3), ac Belfedir (sy'n cysgu 6).

Y bwthyn Hunan Arlwy arall yma ydi Y Gatws, sy'n gallu cysgu 4 o bobl. Roedd Brian Epstein, cyn reolwr y Beatles, yn mynychu y Gatws yn reolaidd. Wedi cael llond bol o'r cypyrddau bach oedd yno prynodd Epstein ei hun gwpwrdd dillad i'r Gatws, a'u gosod yn y Gatws.  Mae'r cwpwrdd dillad dal i fod yn y stafell hyd at heddiw.

Mae dipyn o ddewis o fythynnod llety'r Gwesty yma hefyd. Mae gan Ty Pont bedward ystafell arferol pentref, cafodd y rhain ei adnewyddu yn 2011, a mae'r Gromen hefyd yn stafell arferol pentref, sydd gyda mynediad i'r anabl.

Yn ogystal a'r uchod mae Rhesdai'r Siantri 1 a 2, mae'r rhain wedi ei lleoli wrth Bwthyn Siantri, gyda yr un olygfeydd gwych o'r pentref a Siantri ei hun.

Pethau i Wneud: - 

Does dim ymweliad i Bortmeirion yn llawn heb fod i ymwled a Oriel Rob Piercy yn y Pantheon. Arlunydd lleol ydi Rob Piercy, sydd yn adnabyddus am ei lyniua lleol, a bydd wastad yn arlunio Portmeirion. Yn 2012 mae Rob Piercy wedi cyhoeddi llyfr o'i waith ym Mhortmeirion.

Does dim golygfa gwell i'w gael dros Afon y Dwyryd ac am y cei, na'r olygfa o'r Groto. Gallwch weld i lawr heibio Cesig Gwynion, ac mae'r Gwesty i weld yn glir yma. Mae'n rhaid ymweld a'r Grotto, a cofiwch fynd a'ch camera yno er mwyn tynnu llyn o'r olygfa. Dyma y lleoliad lle yn wreiddiol oedd Clough wedi bwriadu adeiladu Fila Wins, cyn iddo gael ei symud i lle y mae nawr.

Cofrestru a’n cylchlythyr

I gael gwybod am y newyddion a cynnigion diweddaraf yn Mhortmeirion yna ymunwch a'n cylchlythyr

Diolch yn Fawr

Mi rydych wedi llwyddo i gofrestru a Cylchlythyr Portmeirion